Kategoriarkiv: Research

Sökes: företag till projektkurs våren 2011.

Hej

Under våren 2011 leder jag projektkursen (LTU D0005E) för våra Datateknikstudenter i trean (kommande civilingenjörer). Kursen pågår från mitten av januari till juni och målet med kursen är att ge en ökad förståelse för hur man arbetar professionellt med utveckling inom IT-projekt. Tanken är att studenterna ska få jobba med en uppgift som är tillräckligt stor så att inte en ensam person kan lösa den utan de måste öva på att fördela arbetet och samtidigt samarbeta. Det är även meningen att de ska få öva på att jobba under mycket öppna ramar där målet i slutet är att leverera en komplett ”produkt”. Vi försöker åstadkomma detta genom hitta uppgifter hos lokala företag som behöver få något utfört men med kanske lite högre risk (det är fortfarande en övning och utbildning). I denna omgång så har vi ca 20 skarpa LTU-studenter som läser kursen!

Jag letar nu efter lokala företag i Luleå som vill stötta våra LTU-studenter. Detta är ett ypperligt tillfälle att knyta upp kontakter mot personer som ni kan anställa i framtiden.

Ekonomisk kan nämnas att det är normalt att man ger projektgruppen en belöning efter utfört arbetet men monetärt så ligger det oftast långt under vad det skulle kosta om man hyrde in dem som konsulter. Detta är dock en fråga att ta upp mellan företaget och studenterna.

Gruppen förväntas leverera en körande ”produkt” färdigt paketerad, dokumentation med installationsanvisningar i form av en rapport samt en muntligt presentation.

Företaget förväntas ställa upp med en ”köpare/handledare” som kan hjälpa till och styra produktönskemål. Företaget förväntas även ställa upp med eventuell extra utrustning utöver de ”äldre” datorer vi har att tillgå på LTU.

Har ni förslag eller frågor så kontakta mig på peter.parnes@ltu.se eller 0702392995.

Jag vill ha era förslag senast 10e januari men skicka gärna ett meddelande tidigare om ni är intresserade så jag vet att något händer.

-Peter

Ps. Jag läste själv denna kurs 1994 och då skapade var vi en grupp på 15-20 personer som skapade världens första grafiska HTML-editor!!

Lägesrapport i Satin2-projektet jan-maj 2010

Lägesrapport i Satin2-projektet för Prof. Peter Parnes och Medieteknik via Luleå tekniska universitet för perioden januari till maj 2010.

Prof. Peter Parnes har under perioden jan-maj 2010 bidragit till Satin2 genom att aktivt delta i diskussioner i följande Satin2-grupper:
1: Pilotanvändargruppen; 2: Teknikgruppen; 3: Marknadsgruppen. samt varit med och initierat samt deltagit i Satin2 Kompassgruppen.

Konkreta resultat:   

1: Teknisk vision för hela projektet. Dokument Presentation

2: Utveckling och publicering av 4 Android applikationer med att syfte att inhämta information om Android och dess publiceringssystem. Detta arbete inkluderar en mindre studie av hur Apple hanterar applikationspublicering. Applikationer Presentation

3: Generell studie av webbteknik med fokus på utveckling av webbapplikationer. Återkoppling till projektet genom utnyttjande av ny information i tekniska diskussioner samt gällande diskussioner för hur projektet kan ta nya inriktningar.

4: Peter har drivit att skapa en lista över alla forskningsfrågor som uppkommit under perioden inom Satin2. Dokument

5: Peter har deltagit i upphandlingsarbetet gällande att köpa upp tjänster från SMEer i Luleå och Umeå för Satin2s räkning.

6: Peter har agerat brygga mellan Satin2 och SITE projekten gällande dels hur SITE projektet kan använda den teknik som kommer ut från Satin2 för byggande av applikationer för visualisering av energiutnyttjande samt hur energirelaterade tjänster kan introduceras i Satin2s tekniska miljö. SITE har för avsikt att använda den kommande applikationsutvecklingsmiljön från Satin2 för att låta ungdomar i Luleå utveckla nya mobila tjänster runt energiutnyttjandevisualisering.

7: Peter har agerat brygga mellan Satin2 och Medieteknik-Web2.0 projektet gällande hur tekniken som utvecklas i Web2.0-projektet kan bättre matcha Satin2. Detta är ett pågående arbete och denna teknik kommer att komma in i Satin2 under hösten då den tekniska miljön utvecklats längre.

8: Peter har arbetat aktivt med att sprida information om och marknadsföra Satin2 i olika sammanhang, både muntligt samt via Internet i många olika sammanhang.

9: Peter har haft flera kortare kurser i applikationsutveckling av moderna webbapplikationer för både intern LTU-publik (1 gång) samt i rekryteringssyfte för LTU mot gymnasieelever (3 gånger).

10: Peter har med stöd från Satin2 deltagit i en innovationsstudieresa till Silicon Valley tillsammans med ett större antal representanter för andra universitet i Sverige. Sammanfattning och slutsatser har presenterats för intresserade på LTU samt på Internet (under juni 2010). Information Presentation Inspelning

11: Peter har skapat företaget Parnes Innovation i direkt syfte att vidareutveckla resultat från bland annat Satin2 och öka tillämpningen på en öppen marknad. Främst har detta skett genom intern utbildning och applikationsutveckling åt olika kunder. Verksamheten är under uppbyggnad.

Ge exempel på vad du gör i:

-SATIN2-projektet

Se punkterna 1-11 ovan.

-din forskning

Se punkterna 1-4, 6-8 och 10 ovan.

-din forskarutbildning

Se punkt 7 ovan.

-din undervisning

Se punkterna 2, 3 och 9 ovan.

-för att bidra till ökad jämställdhet och mångfald?

Peter har haft för avsikt att delta i jämstäldighetsgruppen men tyvärr har resor och sjukdom satt hinder för detta arbete.