Generativ AI för bättre lärande

Tjänsten ChatGPT som släpptes 221130 av företaget OpenAI i USA använder AI-modellen GPT3.5 som har tränats på stora mängder data från Internet och den har också tränats med hjälp av människor som skrivit både frågor och svar.

Initialt var det många som skrev negativa kommentarer om ChatGPT gällande hur den kunde användas för att fuska men viktigare är istället att titta på hur ChatGPT kan nyttjas för att stötta lärande och hjälpa elever att lära sig mer, snabbare och förhoppningsvis också lära sig djupare.

Här följer några exempel på hur ChatGPT hjälpa elever att lära sig mer.

Hjälplärare och diskussionspartner

I klassrummet så har oftast läraren inte tid att hjälpa alla elever och det finns alltid elever som inte vågar fråga för att visa att de inte förstår, mobbning eller annan brist på tillit i klassrummet. Vidare har inte alla elever tillgång till någon utanför skolan som kan hjälpa dem hemma med skolarbetet.

ChatGPT kan användas som en hjälplärare och diskussionspartner där eleven kan hjälpa dem med svar på olika frågor. Via AI-tjänsten kan eleven få hjälp genom att be om förklaringar och förtydliganden. Förstår eleven inte ett svar så är det bara att be ChatGPT förklara det igen på ett annat sätt.

Vidare kan ChatGPT användas för att verifiera att jag som elev har förstått det jag ska lära mig. Dvs., eleven uppfattar det som att den kan något och ber då ChatGPT om en förklaring. Stämmer förklaringen med elevens egen uppfattning om svaret så får den en bekräftelse men stämmer inte svaret så får eleven tänka till och avgöra om det är eleven som förstått fel eller om ChatGPT ger fel svar vilket ger ett utmärkt tillfälle för djupare lärande.

Överbygga prestationsångest och stress

Alla har någon gång i livet upplevt en prestationsångest när vi ska komma igång med en uppgift och oftast så leder det till stress och prokrastinering. Vi vet inte helt enkelt hur vi ska angripa en uppgift och här kan ChatGPT hjälpa oss och eleven att komma vidare.

Eleven kan be ChatGPT skriva ett kort svar på en skoluppgift för att komma igång. Det kan vara till exempel rena fakta kopplat till uppgiften eller en introduktion till en skrivuppgift. Eleven får här ett svar som de självklart måste granska kritiskt och redan där uppkommer ett lärande. Sedan kan eleven fortsätta med att skriva om de fakta den fått eller fortsätta skriva på introduktionen eleven fick.

Självklart behöver ChatGPT inte bara användas för att komma igång utan prestationsångesten kan uppkomma när de har kommit en bra bit in i uppgiften men inte riktigt vet hur de ska fortsätta. Här kan eleven ge ChatGPT hela sin text som de redan skrivit och be den komma med förslag på hur texten kan utvecklas vidare.

Sammanfatta och analysera texter

Alla läser inte lika fort i skolan och här kan ChatGPT sammanfatta texter för att hjälpa eleven att förstå och komma vidare. Eleven kopierar in texten de ska läsa och får tillbaka en sammanfattning.

Eftersom AI-motorn är tränad på stora textmängder från Internet så är den också tränad på sammanfattningar av de flesta böcker som skrivits. Det vill säga, boken måste inte finnas i digital form för att ChatGPT ska kunna ge en sammanfattning.

Vidare kan ChatGPT användas för att jämföra och analysera texter. Till exempel om en elev ska jämföra texterna från två olika låtar eller analysera en text utifrån en viss aspekt.

Självklart kan detta missbrukas där eleven helt enkelt hoppar över att läsa texten eller boken och då handlar det mer om motivation till lärande. Det vill säga, varför vill inte eleven lösa skoluppgiften själv utan väljer att låta ett verktyg göra det åt dem?

Diskussion

Ovan har jag presenterat några olika exempel men det finns massor med andra uppgifter där ChatGPT kan hjälpa till med lärandet. AI-tjänster som ChatGPT kan hjälpa elever i skolan och förhoppningsvis också att lära sig mer.

Genom att ChatGPT är tillgäng alltid så får alla tillgång till hjälp dygnet runt och var de än är oberoende av social bakgrund. Vi kan säga att det handlar om demokratisering av tillgången till hjälp.

Det är också väldigt viktigt att påminna om att ChatGPT bara är en statiskt språkmodell som tar det mest sannolika ordet utifrån den nuvarande kontexten. Det vill säga, det är ingen databas med fakta och därför så blir det ibland helt fel där ChatGPT fabricerar fram texter som kan uppfattas som riktiga. Bra tillfälle att över på att kritiskt granska texter.

Hur kan du som lärare, förälder eller bara som en hjälpare i elevens närhet använda ChatGPT för att hjälpa till? Jag rekommenderar att du provar själv eftersom ChatGPT är gratis för alla. Skriv lite olika frågor utifrån din uppfattning av elevens uppgifter eller dina egna uppgifter som du jobbat med tidigare för att få en uppfattning om vad den kan och inte kan hjälpa till med.

2 thoughts on “Generativ AI för bättre lärande”

  1. Är artikeln skriven med hjälp av ChatGPT? Aningen mångordigt, samt uppdelat i specifika mellanrubriker, samt icke-kontroversiell och “vid första blick mångsidig.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.