Ungas syn på Luleå

Nyligen presenterades en rapport om ungas syn på bo och leva i Luleå. Hela rapporten är presenterad i presentationsform med många intressanta grafer. De två punkter som sticker ut är tillgång till bostäder och tillgång till intressanta jobb. Dvs., sticker ut som viktiga men att de 601 tillfrågade inte håller med om att det finns i Luleå. Bostadsfrågan har drivits politiskt i Luleå i flera år (men med tyvärr ganska dåligt resultat gällande billigare bostäder) men arbetsfrågan borde få större fokus. Hur kan vi stimulera fram nya företag som kan växa i Luleå?

På IT-sidan har vi idag fått hit flera aktörer men bland de större så är det de statliga IT-avdelningarna och de anses sällan vara så “spännande”. Det roliga är att vi har ett par IT-produktföretag som växer men samtidigt tråkigt att de har svårt att anställa. Detta hör ihop med bostadssituationen och ett företag meddelar att de tappat personal för de har inte har hittat en vettig bostadssituation.

En annan sak som kan lyftas fram är att tillgång shopping inte är så viktigt för att få unga att leva i Luleå. Jag nämner detta eftersom just shopping och affärer i centrum lyfts fram många gånger för att få unga och studenter att komma till centrum. Undersökningen visar dock att enbart ca 20% anser att detta är en viktig fråga (den minst viktiga i undersökningen). Detta är väl en effekt av att allt fler handlar på nätet.

Mycket intressant läsning och denna undersökning borde få ett stort inflytande i Luleås strategiarbete.

Här är rapporten