Peter Parnes

Professor Peter Parnes, PhD – Parnes Labs AB

Peter Parnes. Kreativ motor, professor, entreprenör, programmerare, föreläsare, utredare och konsult.

Peter Parnes är professor sedan 2010 vid Luleå tekniska universitet inom området Distribuerade datorsystem och arbetar med forskning runt IT i skolan samt nya interaktionsformer med datorer. Peter är en professor med intresse för ny teknik och hur denna teknik kan tillämpas i samhället för att underlätta och göra vår vardag bättre. Peter har också en stark bakgrund inom kommersialisering av forskningsresultat och driver idag flera egna företag. Peter brinner för att fånga och stödja ungas intresse för teknik och IT och är aktiv föreläsare samt workshopledare inom detta område. Tidigare har Peter grundat Marratech, 1998 som skapade en av världens första säkra IP-baserade videokonferenssystem som fungerade på flera olika plattformar inklusive mobila enheter. Marratechs teknik såldes till Google 2007 där Peter sedan arbetade som utvecklingschef för Google Sverige fram till 2009.  

Peter arbetar med utveckling av grundutbildning runt civil- och högskoleingenjörsutbildningar inom datateknik vid Luleå tekniska universitet samt är en professor som engagerar sig ut utveckling av utbildningsprogram. Peter har även tidigare agerat utvärderare åt UKÄ inom utvärdering av IT-relaterade utbildningar.

Peter har de senaste åren arbetat med frågor runt digitalisering i skolan inom olika forsknings- och inspirationsprojekt tillsammans med flera olika skolhuvudmän. Peter arbetar även som expert åt Skolverket med att ta fram nya läroplaner och kurser runt digitalisering och programmering i skolan.

Jämställdhet inom IT-området är en viktig fråga för Peter som 2014 startade projektet #include med mål att öka unga tjejers och kvinnors intresse för IT för att få en mer jämställd IT-bransch. På sin fritid driver Peter även Luleå Makerspace sedan 2013, en ideell förening för att främja teknikintresse och skapande hos medborgare i alla åldrar.  

Peters utbildning inkluderar Civ.Ing. Datateknik 1990-1995, PhD Datalogi 1999 samt Docent Medieteknik 2004. Peter innehar 6 patent inom IT-området, har publicerat mer än 75 publikationer och har lett ett stort antal forskningsprojekt sedan 1995. Peter har även arbetat som expert åt Vinnova under många år samt arbetat i USA, Silicon Valley 1996 och är en aktiv rådgivare åt entreprenörer.    

Peter utnämndes i maj 2015 till årets IT-Norrbottning för sitt engagemang i att öka ungas intresse för IT och unga tjejer specifikt och har tidigare fått flera utmärkelser för sin forskning och engagemang. Peter är också rådgivare åt Kodcentrum, fd styrelsemedlem SUNET, ordförande för Tekniska Museets forskningsråd, medlem i Vetenskapsrådet utbildningsvetenskapliga kommitté samt en populär publik föreläsare åt t.ex. Berättarministeriet, Folkuniversitetet, Folkhögskolan med mera.

Ni hittar mer information om Peter Parnes här:

Luleå tekniska universitet. : http://www.ltu.se/staff/p/peppar-1.11446

Blog: https://www.parnes.com/blog/

Epost: peter@parnes.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterparnes/

Google Plus: http://plus.google.com/+PeterParnes

Telefon: 070-2392995

Facebook: http://www.facebook.com/peterparnes

Twitter: @peterparnes

Peters drivkraft är att göra nytta i samhället med sin forskning och privat.

En dag som du inte lär dig något nytt, är en förlorad dag!