Skolinspektionen skriver: “Många elever behöver mer utmaningar i skolan” i en ny rapport: “Tematisk analys, Utmaningar i undervisningen”.

Skolinspektionen skriver: “Många elever behöver mer utmaningar i skolan” i en ny rapport: “Tematisk analys, Utmaningar i undervisningen”.
 
“Drygt en tredjedel av eleverna i Skolinspektionens skolenkät svarar att de upplever att de får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan.” Skrämmande!
 
Ännu mer skrämmande: “Cirka en fjärdedel tycker att skolarbetet inte alls, eller bara till viss del, stimulerar dem att lära sig mer. För eleverna själva kan detta innebära att de går miste om såväl lärande som förmågor som de behöver för att kunna göra aktiva livsval senare i livet.”
 
Är det verkligen så illa ställt i den svenska skolan???