Kategoriarkiv: Föreläsningar

Presentation: The Future of AI and Learning – Media & Learning 230524

I gave a talk on The Future of AI and Learning at the event AI in Higher Education: opportunities and threats organized by Media & Learning on 230524.

The main points covered are:
– Transforming Education: Generative AI to enable personalized, adaptive learning experiences.
– AI-Assistants: Enhancing individual learning through tailored support.
– Generative AI’s Future: Exploring new directions to revolutionize teaching and learning.

Presentation

Presentation: ISOC-SE Utmaningar och möjligheter med generativ AI

Internet Society – Swedish Chapter, ISOC-SE bjöd in mig för att prata om generativ AI 230523 1600-1730. Eventet är gratis och öppet för alla och här är mer information hos ISOC-SE.

Vad är det som gör just ChatGPT så attraktivt? Peter Parnes ger en introduktion till hur verktyg för generativ AI (artificiell intelligens) kan användas både professionellt och privat samt presenterar både möjligheter och utmaningar med att använda AI för att generera text, bild, film, musik, dataspel med mera. Peter kommer också att ge en framtidsspaning gällande AI och dess påverkan på våra liv. Efter presentationen kommer ni att få ställa frågor om AI, ChatGPT med mera.

Presentation

Inspelning av föreläsningen. Längd: 1h 08min.

Presentation: Lunch ’n’ Learn på KTH 230503

Onsdag 230503 1200-1400 besökte jag Kungliga tekniska högskolan, KTH och deras föreläsningsserie Lunch ’n’ Learn för att föreläsa om och diskutera AI och lärande i högre utbildning.

Titeln är ”ChatGPT och annan generativ AI-teknik – Möjligheter och utmaningar”.

Eventet är online via Zoom på engelska och ni hittar mer information här. Nedan hittar ni en inspelning av föreläsningen.

Presentation

Breddad rekrytering till Datateknik genom #include och makerrörelsen

230428 ger jag en presentation på nationella Include-konferensen i Malmö om Agneta Hedenströms och mitt arbete med inkludering på både LTU och Luleå Makerspace för att få ett mer jämställt IT-område.

Här hittar ni presentationen och nedan hittar ni ett abstrakt för arbetet.

Breddad rekrytering till Datateknik och relaterade IT-utbildningar genom #include@LTU och långsiktig rekrytering genom Makerspacerörelsen för ökad jämställdhet

Peter Parnes och Agneta Hedenström 
Luleå tekniska universitet 
peter.parnes@ltu.se, agneta.hedenstrom@ltu.se 

2014 skapades #include på Luleå tekniska universitet på initiativ av Peter Parnes med målet att stötta de få kvinnor vi hade inom ingenjörsutbildningarna Datateknik och relaterade IT-utbildningar samt för att rekrytera från underrepresenterat kön för ökad jämställdhet [1]. Verksamheten är pågående och utvärderas och utvecklas kontinuerligt tillsammans med aktiva studenter. 

Inom #include arbetar studenter med att arrangera sociala och ämneskopplade aktiviteter med ekonomiskt och praktiskt stöd från LTU. De yngre studenterna får träffa äldre studenter och alumner och får en naturlig plats för att diskutera frågor kopplade till sina utbildningar. Verksamheten drivs också i samarbete med flera branschorganisationer för att skapa en närmare kontakt till yrkesverksamma kvinnor. 

Parallellt med #include-arbetet arbetar vi med långsiktig rekrytering genom att väcka och stötta unga tjejers intresse för teknik genom att Makerspace-rörelsens [2] olika aktiviteter samt arbeta med att skapa nya förebilder i vuxna, t.ex. genom initiativet MakeHer. Här har olika aktiviteter arrangerats tillsammans med bland annat den ideella organisationen Luleå Makerspace genom t.ex. workshoppar för att skapa dataspel [3]. 

Erfarenheter visar att det är viktigt med paketeringen för att väcka teknikintresse och fyra huvudprinciper har vuxit fram. 

1: Gå från idé till prototyp där deltagarna får lära sig förverkliga sina egna idéer [4]. 

2: Presentera vad de ska lära sig på ett attraktivt sätt genom att inte sälja in tekniken i sig utan snarare som ett verktyg för att lösa ett problem eller skapa något större. 

3: Kasta ut exempel som tydligt förknippas med pojkars intresse som motorer och maskiner och i stället lär ut samma sak med andra exempel som tilltalar både tjejer och killar. 

4: Börja tidigt, dvs., ålder 8–12. 

Utvärderingar visar att detta uppskattas av studenterna och deltagarna samt att i alla fall ett fåtal tjejer har valt att studera inom IT-området tack vare dessa aktiviteter för långsiktig rekrytering. 

Referenser

[1] Sylvia Walby, The European Union and Gender Equality: Emergent Varieties of Gender Regime, Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, Volume 11, Issue 1, Spring 2004, Pages 4–29, https://doi.org/10.1093/sp/jxh024

[2] P. Blikstein, Digital fabrication and ‘making’ in education: The democratization of invention, in: J. Walter-Herrmann, C. Büching (Eds.), FabLabs: Of Machines, Makers and Inventors, Bielefeld, 2013.

[3] Parnes, P., & Hedenström, A. (2021). Creating interest for STEM through Computer Game Making in an Informal Makerspace Learning Environment: Luleå Game Create. 7th International Conference – Designs for Learning, Online, May 25 – 26, 2021 : Remediation of Learning. Presented at the 7th International Conference Designs for Learning. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-83865 

[4] Tomko, M, Schwartz, A, Newstetter, W, Alemán, M, Nagel, R, & Linsey, J. “A Makerspace Is More Than Just a Room Full of Tools”: What Learning Looks Like for Female Students in Makerspaces.” Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Volume 7: 30th International Conference on Design Theory and Methodology. Quebec City, Quebec, Canada. August 26–29, 2018. V007T06A036. ASME. https://doi.org/10.1115/DETC2018-86276

LTU alumnträffar i Stockholm och Göteborg

Anropar alla LTU-Alumner i Stockholm och Göteborg!

230420 är det dags för alumnträff i Stockholm där ni kan få mingla med andra alumner och få lite inspiration av mig om hur generativ AI kommer att förändra våra liv, både privat och professionellt!

230531 är det dags för Göteborg och där får ni tyvärr inte mingla med mig på plats utan jag föreläser istället på distans.

Varmt välkomna!

Ni kan anmäla er till Göteborgsträffen här.

Bilder från Stockholmseventet:

Presentation: AI och lärande, möjligheter och utmaningar @ Tekniska Museet 230322

Varmt välkomna på en inspirationskväll om AI och lärande arrangerad av Tekniska Museet i Stockholm. Eventet på plats fullt med presentation kommer att sändas live. Anmäl er här för att få tillgång. Jag föreläser ca 1715-1800. Efter mig föreläser Anders Enström om sina tankar gällande AI och lärande följt av en fråge- och diskussionsstund.

Presentation.

Här hittar ni en inspelning av hela eventet. Min del börjar 10 min in i inspelningen.