Category Archives: Föreläsningar

Tankar för dagen – Sveriges Radio 240525

Om hur AI kommer att påverka oss alla

Lördagen 240525 fick jag vara dagens pratare i Tankar för dagen där jag funderar på vad jag ska göra när jag blir stor med koppling till AI. Det blev ett prat på 3:48 och ni kan lyssna på det hos Sveriges Radio eller nedan.

Manus

Jag funderar ofta på vad jag ska bli när jag blir stor. Just nu är jag forskare, lärare, entreprenör, chokladmakare och jag älskar att lära mig nya saker.

Till vardags forskar jag på hur artificiell intelligens, AI, påverkar våra liv, både professionellt och privat. 

Vi ser nu en otroligt snabb utveckling där tekniken kommer in och påverkar i princip allt vi gör.

De flesta använder AI dagligen redan nu utan att ens veta om det och vi ser en tydlig påverkan på arbetsmarknaden där många ofta blir mer effektiva med AI men där arbetsgivare också börjat ersätta anställda med den här nya tekniken.

Vi är inne i en tid av förändring och jag är inte den enda som funderar på hur framtidens samhälle kommer att se ut.

Företaget OpenAI som lanserade chattbotten ChatGPT, de tror att så kallad basinkomst är en del av lösningen när många kan bli arbetslösa eller inte behöver arbeta lika länge.

De sponsrar för tillfället ett av världens största projekt inom området enligt VD:n Sam Altman.

Det har redan gjorts några försök med basinkomst (till exempel i Finland och Nederländerna), där alltså människor får en grundlön utan motprestation.

Resultatet: många mådde mycket bättre och de sociala klyftorna minskade.

Det låter ju bra… men basinkomst i större skala är oprövad mark.

Var kommer t.ex.  skatteintäkterna ifrån om vi inte jobbar, är det AI-företagen som ska stå för kostnaderna? Kan de det och vill de det? Här måste vi se över hela det ekonomiska systemet.

Vissa forskare säger att vi borde vara rädda för AI:s utveckling och skynda långsamt, hela mänskligheten kan annars vara hotad.

Jag är inte lika orolig för det. De positiva effekterna är tydliga, t ex inom den medicinska utvecklingen där AI hjälper läkare att upptäcka sjukdomar i ett tidigt stadium och tekniken har även gett oss helt nya behandlingsformer.

I en värld där AI underlättar för oss på många områden så tror jag att vi kan fokusera på det vi faktiskt vill göra just nu och undvika det berömda ekorrhjulet.

För de som VILL jobba och fortsätta att vara attraktiva på arbetsmarknaden, för de kommer det att krävas ny kunskap.

I Singapore erbjuds alla som fyllt 40 år att skola om sig med en helt ny examen med 50% bibehållen lön och i Sverige har vi omställningsstudiestödet.

Samtidigt kan vi inte begära att alla ska sätta sig i skolbänken utan lärandet måste ske när det passar varje person.

Inom mitt primära forskningsområde, lärande med modern teknik, så har AI väldigt stor potential att förändra HUR vi lär oss nya saker. Vi kommer inom en nära framtid att ha AI-assistenter som anpassar undervisningen till just våra personliga förutsättningar och som stöttar oss i vårt lärande när vi behöver det som mest. 

Vad är det då jag kommer att göra när jag blir stor. En 52-årig professor och Skåning i exil som bor i Luleå. Jag vill fortsätta varva arbete med att lära mig nya saker, och ägna tid åt mina personliga projekt som att skapa den perfekta chokladen, gärna i sällskap av den nya tekniken.

Och förkortningen som består av de två vokalerna A och I, den kommer att påverka mitt och så gott som allas sätt att leva, vare sig du är för eller emot den artificiella intelligensen.

Etiskt bruk av AI – hur tar lärosätena ansvar inom forskning och utbildning? – SUHF 240423

SUHF arrangerade ett seminarium om etik och AI kopplat till högre utbildning och forskning. Jag gjorde ett inspel på 15 minuter och var också med i en paneldebatt tillsammans med Amy Loutfi, Oru och Fredrik Ahlgren, LNU under ledning av Sonja Bjelobaba, UU och Stefan Eriksson, SUHF.

Här är mina bilder.

AI:s påverkan på utbildning och samhället

240214 hade jag möjligheten att föreläsa och diskutera AI i två omgånger.

Förmiddagen handlade om AI och examination på LTU i Luleå med institutionen HLT där jag höll en uppskattad presentation följt av en paneldebatt om hur undervisningen på LTU måste förändras. Här hittar nyfikna presentationen. Eftermiddagen spenderade jag tillsammans med Skellefteå Senioruniversitet där jag föreläste om AI:s påverkan på samhället för minst 75 seniorer.

Sammanfattningsvis var mitt budskap att AI starkt kommer att påverka lärande och här måste LTU och alla skolinstanser hänga med i den snabba utvecklingen. Utbildningsväsendets utmaning är den stora trögheten gällande att förändra utbildningar (både kurser och program). Program med start hösten 2026 bestäms “nu” och sedan ska studenterna läsa i upp till 5 år. Dvs., vi bestämmer _nu_ vad studenterna som tar examen 2031 ska läsa i stort. Frågan är dock; Hur ser samhället och arbetsmarknaden ut 2031? Nej, vi vet inte men vi måste gissa och interpolera så vi kan ge en relevant utbildning till de som ska jobba i framtiden.

Sedan måste vi också ha bra verktyg för reskill och upskill av existerande arbetskraft men det är en separat diskussion som jag kanske återkommer till senare.

Mina uppdragsutbildningar om AI och lärande

Har precis avslutat den sista sessionen inom mina uppdragsutbildningar på LTU för i år.

Jag släppte den första kursen i slutet av maj och det har blivit 6 kursomgångar under 2023 fördelade på dels en 40h-kurs och en 12h-kurs. Totalt har 532 personer gått dessa kurser under 2023 och vi har sålt ytterligare 1993 platser. Om alla dessa sålda platser nyttjas så kommer det att bli 2525 personer som gått mina utbildningar totalt.

Generellt är mina deltagare mycket nöjda och jag får kanske återkomma med lite konkreta kommentarer. Dock anser de att de lärt sig enormt mycket vilket är smickrande 🙂

Pengamässigt har mina kurser genererat drygt 1.317.000 SEK i externa intäkter till LTU under 2023-2025 varav 997.000 faktureras under 2023 (plus moms).

Nu kanske ni tänker att utbildning ska vara gratis men när det gäller uppdragsutbildning så får inte universiteten ge bort det gratis utan vi ska ta betalt till självkostnadspris. Det har regeringen bestämt.

Jag hade tänkt att ge lite nya AI-utbildningar under 2024 men vi får se vad som händer. Beror lite på min arbetsgivares prioriteringar och vad de vill att jag ska göra nästa år.

Men om det blir nya utbildningstillfällen, vad skulle DU vilja lära dig inom ramen för uppdragsutbildning eller andra former (frisåtende kurser) kopplat till AI?

Många föreläsningar under november 2023

November har varit den mest intensiva föreläsningsmånaden någonsin för mig.

Jag har hållit 15 föreläsningar om AI med totalt 21.5h pratande varav 9 föreläsningar på scen (12.5h) och 6 online (9h). Jag har föreläst på plats i Stockholm, Västerås, Göteborg, Malmö och Luleå och online i Finland (2 gånger) och resten online i Sverige.

Utöver detta har jag haft 5 sessioner * 2h = 10h med uppdragsutbildning online samt 6h undervisning med studenter IRL. Uppdragsutbildningen består av ca 0.75h föreläsning (utöver timmarna ovan) och resten diskussioner i plenum och i grupper.

Jag har också spenderat många++ timmar om att läsa om och diskutera AI i olika sammanhang samt spenderat väldigt mycket tid på att förbereda presentationer, planera möten och föreläsningar, skriva texter och att diskutera med journalister.

Det stora positiva är den fantastiskt positiva återkoppling jag får vilket ger en massa dopamin, oxytocin och serotonin och en ökad positiv självkänsla.

Jag kan lugnt erkänna att det stundvis blev lite väl mycket jobbande och det blev för lite tid för återhämtning och hobbies men all den positiva återkopplingen gör att jag har återhämtat mig mycket fort. Under december lugnar det ned sig rejält och snart blir det julledigt.

Ps. Vill ni ha en egen AI-föreläsning så hör av er 🙂

Publikation: Framtidens lärande med generativ AI

Jag presenterar en publikation med titel Framtidens lärande med generativ AI på 9:e Utvecklings­­konferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Publikationen är 16 sidor lång om mina tankar om lärande med generativ AI.

Publikation. Framtidens lärande med generativ AI av Prof. Peter Parnes.

Presentation.

Sammanfattning: Generativ AI, exemplifierad av verktyget ChatGPT från slutet av 2022, har potential att starkt påverka hur våra studenter lär sig och hur vi bedriver undervisning genom att ge stöd för framtidens lärande med innovativa pedagogiska metoder. Samtidigt är generativ AI för text en kontextberoende statistisk modell, vilket kräver kritisk användning. Utöver textgenerering kan generativ AI skapa bland annat bilder, musik, film, dataspel och datorprogram vilket ger en möjlig integrering i många olika kurser. Olika typer av AI-tjänster kan fungera som hjälplärare, potentiellt minska prestationsångest och stödja studenter med lässvårigheter eller utländsk bakgrund. Detta understryker behovet av att anpassa undervisningen för att maximera fördelarna med AI i lärandeprocessen. AI-verktyg har också möjlighet att effektivisera många olika aspekter av lärandet, både för studenterna och för personal inklusive lärare och administrativ personal. För studenter finns möjligheten för ett både djupare och snabbare lärande samt för personal kan AI-verktygen hjälpa till med olika undervisningskopplade och administrativa uppgifter. Långsiktigt kan AI-verktygen ha en stark påverkan på hur undervisning bedrivs inom högre utbildning men det finns också ett antal praktiska hinder som måste överbryggas som balansen mellan fusk och hjälp och ekonomiska och juridiska utmaningar. Samtidigt går den tekniska utvecklingen mycket fort samtidigt som det högre utbildningssystemet förändras långsamt och det är svårt att överblicka hur mycket av undervisningen som kommer att ha förändrats på till exempel tio års horisont.

Kan AI bidra till ökad forskningskvalitet?

231115 arrangerade SUHF ett seminarium on frågan Kan AI bidra till ökad forskningskvalitet? Jag var en av de inbjudna talarna och diskussionsdeltagarna. Nedan är mitt korta inspel till frågan och här hittar ni mer information om eventet och de andra presentationerna.

Min presentation.

Universitetsläraren skrev en artikel om eventet där de fångade upp mina tankar om att gränsen mellan hjälp och fusk är hårfin.

När, hur och varför passar AI i olika examinationsformer? SUHF 231024

231024 var jag med i ett onlineseminarium om AI och examination på flera olika områden. Det var inspel och diskussioner i form av en panel online. Moderator var LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn som också är ordförande i SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor. ITHU höll i tekniken.

Det var ca 1000 personer anmälda till eventet.

Medverkande
Linda Barman, Kungliga Tekniska Högskolan
Jan-Olof Gullö, Kungliga Musikhögskolan
Pernilla Josefsson, Södertörns högskola
Peter Parnes, Luleå tekniska universitet

Här hittar ni mer information om eventet och nedan en inspelning.