Category Archives: LTU

Mina uppdragsutbildningar om AI och lärande

Har precis avslutat den sista sessionen inom mina uppdragsutbildningar på LTU för i år.

Jag släppte den första kursen i slutet av maj och det har blivit 6 kursomgångar under 2023 fördelade på dels en 40h-kurs och en 12h-kurs. Totalt har 532 personer gått dessa kurser under 2023 och vi har sålt ytterligare 1993 platser. Om alla dessa sålda platser nyttjas så kommer det att bli 2525 personer som gått mina utbildningar totalt.

Generellt är mina deltagare mycket nöjda och jag får kanske återkomma med lite konkreta kommentarer. Dock anser de att de lärt sig enormt mycket vilket är smickrande 🙂

Pengamässigt har mina kurser genererat drygt 1.317.000 SEK i externa intäkter till LTU under 2023-2025 varav 997.000 faktureras under 2023 (plus moms).

Nu kanske ni tänker att utbildning ska vara gratis men när det gäller uppdragsutbildning så får inte universiteten ge bort det gratis utan vi ska ta betalt till självkostnadspris. Det har regeringen bestämt.

Jag hade tänkt att ge lite nya AI-utbildningar under 2024 men vi får se vad som händer. Beror lite på min arbetsgivares prioriteringar och vad de vill att jag ska göra nästa år.

Men om det blir nya utbildningstillfällen, vad skulle DU vilja lära dig inom ramen för uppdragsutbildning eller andra former (frisåtende kurser) kopplat till AI?

Sveriges Radio: Fusk och examination med AI 231130

231130 var jag med i Sveriges Radio och kommenterade att studenter fuskar med hjälp av AI generellt och ChatGPT specifikt. Anna Lidé intervjuade mig i drygt 4 minuter om denna viktiga fråga.

Uppdatering: Sveriges Radio lade upp ett eget inlägg med ett kortare klipp från denna intervjue om att gillra fäller för studenterna. “Professorn: Inte okej att gillra fällor för fuskande studenter.

Här kan ni höra hela intervjun och nedan finns en transkribering.

Intro: Under morgonen har vi hört rapporteringar om universitetsstudenter som fuskar på tentor genom chatt-GPT, en app med artificiell intelligens. Undersökningen som P4 Jönköping gjort visar även att fyra studenter från LTU dömts av disciplinnämnden. Anna Lidé frågade en professor i datateknik vid LTU, Peter Parnes, om hur han ser på att universitetsstudenter använder AI för att fuska.

Peter: Det är ju olyckligt att använda AI för att fuska. Jag vill ju gärna se att studenterna använder AI för att hjälpa dem i sina studier. Där jag tror att AI kan vara en jättestor hjälp i att lära sig mer och lära sig djupare helt enkelt.

Anna: Gott så, men det är ju de facto så då att de ändå fuskar. Precis, precis. Och här är ju gränsen då mellan hjälp och fusk är hårfin.

Peter: Nu är det ju i det här disciplinnämnden dömts och jag tror tyvärr att det är många fler som använder ChatGPT. Och vi som lärare försöker ju uppmana dem att inte göra det då.

Samtidigt måste man titta på vilken examination man ska ha. En examination som man kan fuska på är i mångt och mycket en felaktig examination. Där vi istället vill titta på en kontinuerlig examination som är en integrerad del av lärandet.

Anna: Vad kan en sådan examination vara till exempel?

Peter: Det är att vi tittar mer på processen. Man har många korta examinationsmoment. Det kan vara diskussioner, eleverna får presentera saker, svara på frågor. Så att man gör det här många gånger istället för att man har en hel kurs, har en skriftlig tenta på slutet eller en skriftlig hemuppgift på slutet då.

Anna: Hur många tror att det är som fuskar?

Peter: Oj, det är ju svårt att säga det. Och det är ju som jag sa tidigare att gränsen mellan fusk och hjälp är hårfin. Så att någonstans måste man komma in och definiera fusket.

Det handlar ju om att försöka lura den som examinerar som att man gör något annat.

Anna: Om ni ertappar en elev men det här ser väldigt mycket AI ut, vad gör ni då?

Peter: Jag skulle säga att i steg 1 så handlar det om att man tittar på om man misstänker detta, prata med studenten istället då. Att här måste vi också vara lite schyssta då för att det handlar ju inte om att skapa en otrygg studiemiljö utan vi vill ju att studenten ska lära sig så mycket som möjligt.

Vi vill ju hjälpa dem att klara sina studier och det här kan ju då vara olika anledningar. Och i en nylig undersökning från KTH då kom det fram att den absolut vanligaste orsaken till fusk det var tidsbrist.

Det vill säga man är dålig på att planera, man hinner inte med etc. Och där man då är rädd för andra konsekvenser i sitt liv. Man får inte se sig än om man inte klarar den här uppgiften till exempel då för att få väldigt hårda påföljder.

Anna: Men vad tänker ni i framtiden här nu då som lärare? Hur tänker ni och hur gör ni? Är ni redo för fler som får anmärkningar från disciplinnämnden eller tänker ni att vi måste tänka nytt?

Peter: Så under året sedan i januari så har vi i en grupp där jag ingår jobbat på en policy för LTH som går ut egentligen både till elever och till lärare där vi ber alla att ta till sig detta. Och där handlar det ju mer om det här, hur motiverar vi till lärande? Hur skapar vi en trygg miljö? Och vi ger exempel på vad som är fusk och vad som inte är fusk. För det är inte alls så jättesjälvklart att man vet vad som är fusk heller.

Anna: Och hur motiverar man till lärande?

Peter: Måste man lära sig saker nu i framtiden när de kommer ut i en arbetsplats där man ändå har AI som kan det åt dig? Precis, och det här är ju en av de jättestora frågorna. Hur motiverar vi just till lärande? Om jag har en AI med mig som svarar på alla mina frågor, den kan i princip lösa alla mina uppgifter åt mig i framtiden. Och framtiden här, det är ett halvår eller ett år bort.

Hur förbereder vi våra studenter för just den här arbetsmarknaden där man använder de här verktygen hela tiden? Och det här är ju en balansgång då. Och det här handlar ju om hur lärarna lägger upp sin undervisning. Där vi kanske i början på året gör det lite mer kontrollerat etc.

Och sen i högerårskurserna så blir det mycket mer friare. Det ska vara som om man var i verkligheten som jag brukar säga.

Anna: Många som lyssnar nu tror jag med mig också är lite oroade över AI och framtiden. Hur känner du själv?

Peter: Jag är ju väldigt positiv till detta då. Vissa forskare har ju målat upp en väldigt negativ bild att det är mänsklighetens undergång i framtiden då. Jag tror inte alls att vi kommer hamna där, utan snarare kommer AI att vara en medhjälpare och den kommer att göra fantastiska framsteg för mänskligheten.

Anna: Fortsättning följer onekligen. Tusen tack säger vi till Peter Parnes, professor i datateknik vid LTU. Tack så mycket.

Peter: Tack så mycket.

Ps. Transkriberingen är gjord gjorde via tjänsten TurboScribe och redigerad av mig.

Kan AI bidra till ökad forskningskvalitet?

231115 arrangerade SUHF ett seminarium on frågan Kan AI bidra till ökad forskningskvalitet? Jag var en av de inbjudna talarna och diskussionsdeltagarna. Nedan är mitt korta inspel till frågan och här hittar ni mer information om eventet och de andra presentationerna.

Min presentation.

Universitetsläraren skrev en artikel om eventet där de fångade upp mina tankar om att gränsen mellan hjälp och fusk är hårfin.

Pressrelease YH Akademin om AI och lärande med LTU

Peter Parnes, Forskare på Luleå tekniska universitet och Lena Flodin, Pedagogik- och utvecklingschef på YH Akademin. Foto: Tomas Bergman & Patricia Holmen.

Peter Parnes, Forskare på Luleå tekniska universitet och Lena Flodin, Pedagogik- och utvecklingschef på YH Akademin. Foto: Tomas Bergman & Patricia Holmen.

YH Akademin släppte 230928 en pressrelease om samarbetet mellan dem och Luleå tekniska universitet runt AI och lärande. Jag har arbetat med dem under flera träffar och skapat en onlineutbildning som deras lärare kan studera i egen takt.

Här är hela pressreleasen.

Kurs Generativ AI och lärande hösten 2023

Jag jobbar mycket med uppdragsutbildning på Luleå tekniska universitet där jag ger kurser och föreläsningar till företag och organisationer som är intresserade av AI i olika former.

Under juni 2023 gav jag en uppdragsutbildning, Generativ AI och lärande på 40 studietimmar varav 6h timmar är träffar online fördelat på 3 tillfällen och resten (34h) är egna studier via filmer och material från mig och inlämningsuppgifter. 231006 börjar nästa omgång av denna kurs och ni kan anmäla er till den senast 230927. Läs mer här. OBS kursen är inte gratis då svenska lärosäten inte får ge gratis uppdragsutbildning.

Vi säljer också en kortare variant på 10h studietimmar med eller utan träffar uppsatt för just din organisation med mig som lärare. Under 2023 och 2024 går flera omgångar av detta upplägg. Vill du veta mer så kontakta mig.

Här får ni en kort introduktion till innehållet.

Kursomgången juni 2023 fick följande omdömmen utav max 6.0 från deltagarna: Helhetsintrycket för kursen är 5.42 och om deltagarna skulle rekommendera kursen fick 5.58. Några urval av kommentarer gällande vad deltagarna tyckte var bra med kursen:

  • Att man kan göra momenten i egen takt, att få prata med andra om innehållet, att reflektera med regelbundenhet och tvingas skriva ned sina tankar utan att se andras svar, intressant att få höra olika röster om AI i olika filmer.
  • Bra med Parnes som har lång erfarenhet inom området, bra urval av information, filmer, tips på verktyg och liknande. Mycket givande och skapar intresse av att lära mer.
  • Entusiastisk kursledare.
  • Bra med inspelat material. Väldigt roligt, intressant och givande att får nätverka med lärare och utbildningsfolk inom olika sektorer.
  • Lärarens insatthet i området.
  • Ta del av andras tankar, reflektioner och erfarenheter. Komprimerad avgränsad i tid i det officiella genomförandet, men samtidigt “stretchad” genom några månader innan slutuppgift ska vara inlämnad samt åtkomst till material 1 år.
  • Lärarens insatthet i området.
  • Bra föreläsningar och bra texter. Trevligt bemötande och stort engagemang från läraren. Bra med kombination av Zoom-träffar och asynkrona delar i Canvas. Jag tycker slutuppgiften var jättebra, så att man fick tillämpa också och reflektera över vad som hände och hur det fungerade.

Varmt välkomna att delta i mina kurser!

Ansökan meriterad lärare

Under våren har jag jobbat med en ansökan för att bli bedömd som meriterad lärare vid LTU. Det var ett mycket omfattande arbetet att sammanfatta, reflektera och se framåt gällande de 27 år jag verkat som lärare på LTU med start som doktorand 1995. Det resulterade i 98 sidor ansökan inklusive diverse intyg från prefekt, kursintyg, en publikation om WalkAbout och många reflektioner och tankar. Ni hittar hela ansökan här.

Personbästa i undervisning

Jag slog personbästa i undervisning under hösten 2021. 5.8 respektive 5.9 utav 6 i övergripande betyg. Yes! Passar bra i dessa OS-tider med alla medaljer.

Under höstterminen var jag lärare och examinator i två projektkurser för Datateknik och som alltid så får studenterna sätta betyg på vad de tyckte om kursen samt ge skriftliga kommentarer och här är ett axplock av studenternas kommentarer:

– Läraren. Peter är en otroligt entusiastisk lärare som verkligen brinner för att ge studenter en så bra kurs som möjligt.
– Läraren är en otroligt bra lärare och jag tror genuint utan han så skulle kursen inte ens vara hälften så bra.
– En riktigt bra kurs med ett bra innehåll och syfte.
– Väldigt rolig och givande kurs!
– Bra intro föreläsningar, roliga projekt, bra kommunikation mellan examinator och studenter.

Foto: Andreas Harnemo och Magnus Stenberg