IT-strategi för skolan i Norrbotten

Jag och Agneta Hedenström har ett nytt spännande uppdrag. Vi ska arbeta fram ett förslag för en ny IT-strategi för skolan i hela Norrbotten. Detta blir en del av den övergripande IT-strategin för Norrbotten som täcker alla industrier och delar av samhället.

Steg 1 är en sammanfattning av nuläget i förhållande till vad som sker i Sverige och resten av världen samt ta fram konkreta förslag på åtgärder. Steg 2 är att förankra och arbeta fram en konkret handlingsplan. Detta arbete pågår under resten av 2016.

Uppdragsgivare är Länsstyrelsen.

Skoj!!