En studie i paketmord

Här är ett spel eller snarare en liten teknikdemo som  jag satt samman som en slutproduktion i en kurs i dataspelsutveckling via Lynda.com. Jag kallar den En studie i paketmord. 

Kontroller

Kontroller är mus för riktning och W, A, S, D eller piltangenter samt shift för att sprinta för rörelse.  Du kan ändra kameran med c samt spawna fler paket snabbare med b. Tryck f för ‘farting’!

Bilder

Tekniksnack

Som en del i utvecklingen har jag jobbat med partikelsystem (notera både dammpartiklarna i luften samt ånga från det radioaktiva utsläppet), animeringar (både lådorna som faller ned samt sarkofagen som ska täcka utsläppet), kontroller av “Bobby”, ändra kamera, mycket om ljudsättning (bakning, punktljus, emitterande material, ljusprober, reflektionsprober), ljudhantering (mixning, avstånd, triggning), hantering av statiska vs. dynamiska objekt samt övat på många grundläggande Unity-funktioner.

Release

0.2, 20180225: Windows, MacOSX och Webb via WebGL.

Lade till “Farting” 🙂 Tryck f !

0.1, 20180225: Windows, MacOSX och Webb via WebGL.

OBS webbvarianten fungerar ej på mobila enheter samt ljussättningen har en del buggar i denna variant. Jag rekommenderar att du laddar ned spelet för Windows eller Mac och provar!

 

Makerkonferens för alla 2018

180209 arrangerande Agneta Hedenström och jag en heldagskonferens om hur man kan skapa och driva makerspaces. Vi hade ca 85 deltagare från hela landet som presenterade och inspirerade med hur de hade byggt upp sina makerspaceverksamheter.

Stort tack till alla som deltog och extra stort tack till våra finansiärer Region Norrbotten och Tillväxtverket.

 

Här är programmet för dagen:

Dagen inleddes med en presentation om Luleå Makerspace av Agneta och mig.

Under dagen körde vi ett antal övningar med Mentimeter och här är resultaten. OBS klicka på bilderna för att göra dem större.

Varför valde du att komma på denna konferens?

Varför ska vi ha makerspaces?

Vilka utmaningar ser du med att bygga makerspaces?

Hur går vi från inspiration till progression?

Vad har varit bra idag?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång?

Vad tar du med dig hem från idag?

Slutligen så har ni här en massa bilder från dagen

 

 

Heldag om programmering i skolan 180205

Idag arrangerade jag för Luleå tekniska universitet och Agneta Hedenström för Luleå Kommun en gemensam inspirationsdag om programmering i skolan som en del av Norrbotten Media Week.

Fotograf: Jimmy Landström, Norrbottens Affärer

Här är programmet vi satte samman:
10.30 – 11.00 Peter Parnes, LTU, introduktion, Varför programmering i samhället idag.
11.00 – 11.30 Agneta Hedenström, Luleå kommun, Den reviderade läroplanen för grundskolan.
11.30 – 11.45 Timo Tossavainen, LTU, Matematik och programmering.
11.45 – 12.00 Peter Parnes, Agneta Hedenström, Reflektion och diskussion.
12.15 – 13.00 Peter Parnes, Dataspelsteknik för nya tillämpningar – lunchföreläsning.
13.00 – 13.30 Linnéa Utterström, Norrskenets friskola Kalix, Matematik med visuell programmering.
13.30 – 14.15 Fredrik Bengtsson, LTU, Introduktion till programmering.
14.15 – 14.30 Peter Parnes, Agneta Hedenström, Skapa matematiska mönster med hjälp av programmering. Praktiskt moment och ta med dator!
14.30 – 14.50 Fikapaus och sätta komma igång med datorer.
14.50 – 15.50 Fortsättning skapa matematiska mönster.
15.50 – 16.00 Peter Parnes, reflektioner och avslut.

Här hittar ni en intervju med rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och mig.

Här hittar ni mina och Agnetas presentationer.

Introduktion och Samhällets utveckling i digitaliserings spår, Peter Parnes.

Reviderad läroplan och nationella IT-strategier, Agneta Hedenström

Dataspelsteknik för nya tillämpningar, Peter Parnes

Hands on Python, Agneta Hedenström och Peter Parnes