Alla inlägg av Peppar

Kurs Generativ AI och lärande hösten 2023

Jag jobbar mycket med uppdragsutbildning på Luleå tekniska universitet där jag ger kurser och föreläsningar till företag och organisationer som är intresserade av AI i olika former.

Under juni 2023 gav jag en uppdragsutbildning, Generativ AI och lärande på 40 studietimmar varav 6h timmar är träffar online fördelat på 3 tillfällen och resten (34h) är egna studier via filmer och material från mig och inlämningsuppgifter. 231006 börjar nästa omgång av denna kurs och ni kan anmäla er till den senast 230927. Läs mer här. OBS kursen är inte gratis då svenska lärosäten inte får ge gratis uppdragsutbildning.

Vi säljer också en kortare variant på 10h studietimmar med eller utan träffar uppsatt för just din organisation med mig som lärare. Under 2023 och 2024 går flera omgångar av detta upplägg. Vill du veta mer så kontakta mig.

Här får ni en kort introduktion till innehållet.

Kursomgången juni 2023 fick följande omdömmen utav max 6.0 från deltagarna: Helhetsintrycket för kursen är 5.42 och om deltagarna skulle rekommendera kursen fick 5.58. Några urval av kommentarer gällande vad deltagarna tyckte var bra med kursen:

  • Att man kan göra momenten i egen takt, att få prata med andra om innehållet, att reflektera med regelbundenhet och tvingas skriva ned sina tankar utan att se andras svar, intressant att få höra olika röster om AI i olika filmer.
  • Bra med Parnes som har lång erfarenhet inom området, bra urval av information, filmer, tips på verktyg och liknande. Mycket givande och skapar intresse av att lära mer.
  • Entusiastisk kursledare.
  • Bra med inspelat material. Väldigt roligt, intressant och givande att får nätverka med lärare och utbildningsfolk inom olika sektorer.
  • Lärarens insatthet i området.
  • Ta del av andras tankar, reflektioner och erfarenheter. Komprimerad avgränsad i tid i det officiella genomförandet, men samtidigt ”stretchad” genom några månader innan slutuppgift ska vara inlämnad samt åtkomst till material 1 år.
  • Lärarens insatthet i området.
  • Bra föreläsningar och bra texter. Trevligt bemötande och stort engagemang från läraren. Bra med kombination av Zoom-träffar och asynkrona delar i Canvas. Jag tycker slutuppgiften var jättebra, så att man fick tillämpa också och reflektera över vad som hände och hur det fungerade.

Varmt välkomna att delta i mina kurser!

Rekommendationer gällande användning av Generativ AI för pedagogiska praktiken och forskningsetiken vid Luleå tekniska universitet – remiss maj 2023

Under våren har jag varit med i en arbetsgrupp för att ta fram rekommendationer gällande användning av Generativ AI inom den pedagogiska praktiken och forskningsetiken vid Luleå tekniska universitet.

Dokumentet är ute på remiss inom LTU till 230831 men jag tänkte att det finns intresse för andra att läsa det också.

Arbetsgruppen består av Sebastian Gabrielsson (prodekan FFN), professor Peter Parnes, Marcus Strömbäck Hjärne (HPC) samt professor Staffan Lundström (forskningsetiskt råd).

Dokument

Presentation: The Future of AI and Learning – Media & Learning 230524

I gave a talk on The Future of AI and Learning at the event AI in Higher Education: opportunities and threats organized by Media & Learning on 230524.

The main points covered are:
– Transforming Education: Generative AI to enable personalized, adaptive learning experiences.
– AI-Assistants: Enhancing individual learning through tailored support.
– Generative AI’s Future: Exploring new directions to revolutionize teaching and learning.

Presentation

Presentation: ISOC-SE Utmaningar och möjligheter med generativ AI

Internet Society – Swedish Chapter, ISOC-SE bjöd in mig för att prata om generativ AI 230523 1600-1730. Eventet är gratis och öppet för alla och här är mer information hos ISOC-SE.

Vad är det som gör just ChatGPT så attraktivt? Peter Parnes ger en introduktion till hur verktyg för generativ AI (artificiell intelligens) kan användas både professionellt och privat samt presenterar både möjligheter och utmaningar med att använda AI för att generera text, bild, film, musik, dataspel med mera. Peter kommer också att ge en framtidsspaning gällande AI och dess påverkan på våra liv. Efter presentationen kommer ni att få ställa frågor om AI, ChatGPT med mera.

Presentation

Inspelning av föreläsningen. Längd: 1h 08min.

Presentation: Lunch ’n’ Learn på KTH 230503

Onsdag 230503 1200-1400 besökte jag Kungliga tekniska högskolan, KTH och deras föreläsningsserie Lunch ’n’ Learn för att föreläsa om och diskutera AI och lärande i högre utbildning.

Titeln är ”ChatGPT och annan generativ AI-teknik – Möjligheter och utmaningar”.

Eventet är online via Zoom på engelska och ni hittar mer information här. Nedan hittar ni en inspelning av föreläsningen.

Presentation