Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan - Prof. Peter Parnes 20150225

| | Comments (0) | TrackBacks (1)
I följande rapport från diskuterar jag hur skapande kan komma in som en del i skolan i olika ämnen. Rapporten är skapad inom mitt forskningsprojekt Skaepiedidh där Luleå tekniska universitet, Luleå Kommun och LTU Business är medlemmar samt finansieras av Vinnova. 

Hela rapporten finns här som lågupplöst PDF, högupplöst PDF och här som Docs direkt på webben. 

Abstrakt

Genom Skaparkultur (Maker Culture), kan vi öppna upp för en ny typ av lärande i skolan i många olika ämnen. Skaparkultur handlar om skapande baserat på modern teknik där skaparnas kreativitet fångas genom att de kan realisera sina idéer och skapa något nytt. Detta kan kretsa runt design, sömnad, mat och godis, smycken, robotik, elektronik och programmering och/eller spel i olika former inklusive det populära Minecraft. Det handlar om att ge stöd till skaparen så att personen blir bekväm med att använda moderna verktyg. Det handlar även om att arbeta med återanvändning där skaparen kan skapa nya saker baserat på gamla och trasiga saker eller helt enkelt lära sig laga trasiga moderna saker, en förmåga som verkar snart helt försvinna. Skaparkulturen har vuxit fram runt om i världen via Makerspaces men har fortfarande inte riktigt hittat in i skolan. Ett hinder är att det saknas bra utbildningsmaterial kopplat till läromålen i skolan.


Denna rapport presenterar våra tankar runt skapande generellt och kopplingen till den svenska skolan via att visa på ett antal exempel på hur skapande skulle kunna komma in och användas som en del av skolan. Skaparkulturen har också visat att det gör det lättare att attrahera tjejer till teknik och IT genom att det blir mycket tydligare en nytta med tekniken än att vi arbetar bara med tekniken för teknikens skull. Rapporten avslutas med en diskussion och ett antal förslag på hur skaparkulturen kan bli en större del i skolan. Här har t.ex. kopplingen till läromålen identifierats som ett krav för att få in mer skapande i skolan då det tar för stor tid för lärarna att ta fram dessa kopplingar själva.Framsidan: 
Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan - Prof. Peter Parnes 20150225 - framsida.png

1 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan - Prof. Peter Parnes 20150225 .

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2131

MakerDays 2015 i Göteborg from DrPeppar, The Mad Scientist on mars 4, 2015 6:53 EM

Har precis avlutat MakerDays, en 2-dagarskonferens om Making i skolan. Otroligt skoj och inspirerande även om jag blev mer en lärare än en elev i de praktiska workshopparna. Jag höll ett kort föredrag om Skapande som drivkraft i skolan och gjorde... Read More

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on februari 25, 2015 10:04 FM.

Datalogiskt tänkande, skaparkultur i skolan och IT och tjejer was the previous entry in this blog.

Datalogiskt tänkande hos Benzeliusskolan, Bensyn, Luleå is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.