Hur ser framtidens musikindustri ut? Testar Suno.ai för att skapa musik.

AI påverkar många olika branscher och så även musikindustrin. För ett år sedan kunde vi knappt skapa musik med AI och nu har vi kommit en bra bit vägen. Jag har provat tjänsten Suno.ai med vilken jag skapat 4 kärlekssånger till Agneta. Min input är en enda rad (t.ex. A love song about Agneta in the style of retro pop rock). Det är inte högkvalitativ musik men skulle jag höra vissa av dessa låtar på radion skulle jag definitivt inte kunna säga att de var gjorda av AI.

Här är 4 låtsnuttar med 2 låtar i 2 olika varianter. 2 i mer pop rock och 2 i mer western. Den senare försökte jag få till i epa-dunk men det är svårt att översätta till engelska.

Vad är dina tankar om framtiden för musikindustrin? Lyssna och kommentera gärna!

Disciplinärenden kopplade till AI inom högre utbildning 2023, UKÄ

UKÄ, Universitetskanslersämbetet har publicerat en rapport om disciplinärenden på svenska universitet under 2023. Det är generell statistik om fusk men det intressanta är att mer än halva rapporten handlar om fusk med AI. Från sidan 16 och framåt kan man läsa om vad som sker på olika lärosäten samt i bilagan så finns det tre domar publicerade som alla handlar om fusk med AI.

Det första fallet är “fällan” som skapades inom en programmeringsuppgift på Karlstads universitet (som jag för övrigt kommenterade i radio här).

Mycket intressant läsning som rekommenderas till alla som jobbar med högre undervisning.

UKÄ sammanfattar själva delen om AI så här:

“27 av de tillfrågade lärosätena har uppgett att de har haft disciplinärenden som gällt vilseledande med hjälp av AI-verktyg och 7 lärosäten har förklarat att de inte har haft några sådana ärenden. Av lärosätenas redovisningar framgår att det vid lärosätena har förekommit 221 sådana disciplinärenden. 82 studenter i de ärendena har stängts av och 26 har tilldelats en varning på grund av vilseledande med hjälp av AI. I 83 fall har anmälan mot studenten lämnats utan åtgärd. Skälen till det har bl.a. varit att lärosätets instruktioner inte varit tillräckligt tydliga eller att bevisningen inte varit tillräcklig.

UKÄ konstaterar att de flesta lärosäten numera har erfarenhet av ärenden som gällt vilseledande med hjälp AI-verktyg. Rapporten visar att det pågår ett omfattande arbete vid lärosätena med att hantera de utmaningar som AI-verktygen kan innebära för utbildningen och examinationen av studenterna.”