Venture Cup Nord – Vinst för bästa affärsidé

Grattis till mig och Agneta Hedenström som vann Venture Cups  affärsidépris i norr med “My Adaptive Learning”. 5000:- till oss.

Webb, Mjukvara & Media
My Adaptive Learning
Peter Parnes & Agneta Hedenström, Luleå
My Adaptive Learning är en online-tjänst tillgänglig via en modern webbläsare. Den presenterar undervisningsmaterial från olika ämnen för eleven genom frågesportliknande uppdrag sammanflätade med korta videoklipp som förklarar olika begrepp. Genom maskininlärning, dvs. den process där en dator lär sig kontinuerligt från många olika stimuli, kommer eleven att få en lärupplevelse som är helt personlig som kommer att bidra till att motivera eleven att lära sig mer och i slutändan bidra till ett ljusare framtida samhälle.

Digitalisering i skolan – mina kommentarer

Jag har varit med och föreslagit ändringar i läroplanen för både grundskolan och gymnasiet. Idag presenterades första publika förslaget på läroplan och vi har på oss till 29/3 att ge återkoppling. Redan till förra draften jag fick från Skolverket så hade jag en del kommentarer som tyvärr inte har kommit med. Här är inledningen till mitt förra svar:

 • Generella kommentarer och frågor som täcker hela detta förslag. Den övergripande frågan är om hur stora förändringar det faktiskt kommer att ske i skolan genom dessa omskrivningar av LGR11.
 •  Ändringarna i kapitel 2 är bra och övriga tillägg är bra men är i praktiken väldigt lite förändring. Det är med viss besvikelse jag noterar att många av de kommentarer vi lämnat tidigare inte har kommit med.
 • Vad hände med tanken att alla ämnen skulle revideras? Motsvarande datalogiskt tänkande i alla ämnen?
 • Detta förslag känns mycket som ett förslag på hur programmering ska införs på en liten skala och väldigt lite om hur datalogiska principer ska komma in i skolan.
 • En skillnad idag i samhället mot för 30 år sedan är att idag sker mycket mer problemlösning genom storskaliga beräkningar där datorresurser kommer in i ”allt” för att lösa probem. Hur skapas en förståelse för detta i skolan?
 • Det är få förslag på hur den digitala kompetensen ska ökas. Var kommer diskussioner om hur t.ex. följande påverkar oss: privathet och vad vi delar med oss på internet, konsekvenser av att en regering som vill övervaka och filtrera internet, ett samhälle där beslut tas av artificiella intelligenser, många yrken förändras pga. digitaliseringen med mycket mera. Detta är specifika frågor men poängen är att de som går ut grundskolan ska göra det med en grundläggande förståelse för denna typ av frågor och kunna diskutera dess konsekvenser.
 • Mycket större press bör sättas på rektor och dess ansvar gällande utvecklingen i skolan (för att trycka på att en rektor inte är en administratör).
 • Jobba mer med de övergripande färdigheterna som att kunna arbeta ämnesintegrerat med modern teknik samt att kunna gå från en idé till en färdig prototyp där eleven arbetar över flera olika ämnen. Det senare innebär att eleverna ska kunna visa att de kan tillämpa sina kunskaper på att lösa större och komplexa problem där de får:
  • Problemlösning:
   • Bryta ner problemet i mindre delar
   • Hitta lösningar (nya och tidigare använda)
   • Generalisera
   • Komma fram till en större sammansatt lösning.
  • De bör få öva på att göra detta i grupp genom att lära sig dela upp problem mellan flera elever där ingen enstaka elev kan lösa hela problemet själv.
  • Lära sig göra detta med hjälp beräkningar av datorkraft.
  • Lära sig göra detta med hjälp av moderna verktyg för t.ex. framtagande av prototyper.
 • Hur ska eleverna få mer uppmuntran att bli producenter istället för konsumenter där de kan komma ut från grundskolan med en inställning att de ska skapa nya saker istället för att bara konsumera mera. Detta är också väldigt viktigt utifrån ett resonemang om ett hållbart samhälle.
 • Hur kan vi arbeta med programmering i t.ex. fysik och kemi istället för matematik för alogritmträning.
 • Hur kan vi arbeta ämnesintegrerat i fler ämnen som t.ex. gestaltning av matematiska begrepp i bild?

Vad tycker du???