Svar från Utbildningsdepartementet

14/10 skickade jag ett brev till två av våra ministrar gällande digitalisering i skolan och sent igår fick jag svar.

Jag hade inte väntat mig något konkret svar och det fick jag tyvärr inte heller! I kort fick jag följande svar:  “Dessa redovisningar bereds för närvarande inom Regeringskansliet och vi har i dagsläget inte någon ytterligare information att ge i frågan.

Brevet i sin helhet hittar ni här.

Inslag på radion om vår forskning runt gamification.

Idag har SR kört ett inslag om vår Gamification-satsning på LTU bland annat finansierad av Luleå Kommun. Inslaget har gått under dagen i P1 Ekot, P3 Nyheter och P4 Norrbotten. Jag leder detta arbete operativt tillsammans Josef Hallberg. I inslaget besöker de Måttsundsskolan och det digitsliseringsarbete som leds av Agneta Hedenström.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6544499

Öppen lunchföreläsning om digitalisering i skolan 161026

Välkomna på lunchföreläsning med Prof. Peter Parnes. Köp din mat hos Uni:k och lyssna på ett intressant föredrag om digitalisering i skolan!

makertjej161016-11
“Hur bör vi införa datalogiskt tänkande och digitalkunskap i skolan? Peter Parnes, professor i Distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, berättar om arbetet lokalt och nationellt i samarbete med Skolverket. Vidare diskuteras hur unga kan gå från att vara konsumenter till producenter och hur vi kan få fler unga tjejer intresserade av teknik.”

Plats: Vetenskapens Hus
Dag: 161026
Tid: 1200-1250

Välkomna! 

Medborgarförslag gällande utveckling av Porsön

Igår skickade jag in ett medborgarförslag gällande utveckling av Porsön. Klicka på bilden nedan för större bild. Jag skickade tyvärr in det försent så det kommer nog inte med på KF förrän tidigast 161121. Mötet innan dess är 161024 och då skulle de fått in mitt förslag för 4 dagar sedan.

medborgarfo%cc%88rslagparnes161014
Bakgrunden är allt som händer på Porsön med bränder och förstörelse. Några bilder från hur det såg ut igår morse.

porso%cc%88c1 porso%cc%88c3 porso%cc%88c4

 

Regeringen och Digitalisering i skolan

Skickade just detta brev till våra ministrar Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson gällande digitalisering i skolan.

Till Gustav Fridolin via registrator

Till Helene Hellmark Knutsson via registrator

I princip all post och e-post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt begära att få ta del av innehållet.

I U2015/04666/S 20150924 fick Skolverket i uppdrag att ta fram IT-strategier för grund- och gymnasieskolan men tillhörande utbildningsformer. 160404 lämnade Skolverket sin första redovisning av detta uppdrag (http://www.skolverket.se/publikationer?id=3621) i form av två nationella IT-strategier. 20160615 lämnades del två av redovisningen med bland annat förslag på reviderade läroplaner för att inkludera digitalisering i skolan. (http://www.skolverket.se/publikationer?id=3668).

Jag som professor vid Luleå tekniska universitet har varit delaktig i detta arbete sedan november 2015 och känner att införandet av utbildning runt digitalisering i skolan är mycket angeläget. Sverige ligger väldigt långt efter på detta område och det är angeläget att en digitalisering införs i skolan omgående. Både hur den digitala tekniken kan användas i undervisningen samt vad eleverna ska lära sig inkluderande hur datorer kan nyttjas för problemlösning samt vad det innebär att leva och verka i ett samhälle där den digitala tekniken kommer in i allt vi gör.

Sedan dessa svar lämnats till er från Skolverket så har det varit väldigt tyst från er, Utbildningsdepartementet och regeringen gällande denna viktiga del av skolans utveckling. 

Jag skulle nu vilja veta vad om händer gällande införandet av de föreslagna IT-strategierna samt de reviderade läroplanerna. När kommer vi att få se en förändring av vad våra framtida vuxna medborgare ska lära sig i skolan?

Med vänliga hälsningar,
Peter Parnes
Professor Distribuerade datorsystem
Luleå tekniska universitet
peter.parnes@ltu.se
070-2392995