Rekommendationer gällande användning av Generativ AI för pedagogiska praktiken och forskningsetiken vid Luleå tekniska universitet – remiss maj 2023

Under våren har jag varit med i en arbetsgrupp för att ta fram rekommendationer gällande användning av Generativ AI inom den pedagogiska praktiken och forskningsetiken vid Luleå tekniska universitet.

Dokumentet är ute på remiss inom LTU till 230831 men jag tänkte att det finns intresse för andra att läsa det också.

Arbetsgruppen består av Sebastian Gabrielsson (prodekan FFN), professor Peter Parnes, Marcus Strömbäck Hjärne (HPC) samt professor Staffan Lundström (forskningsetiskt råd).

Dokument

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.