Kurs Generativ AI och lärande hösten 2023

Jag jobbar mycket med uppdragsutbildning på Luleå tekniska universitet där jag ger kurser och föreläsningar till företag och organisationer som är intresserade av AI i olika former.

Under juni 2023 gav jag en uppdragsutbildning, Generativ AI och lärande på 40 studietimmar varav 6h timmar är träffar online fördelat på 3 tillfällen och resten (34h) är egna studier via filmer och material från mig och inlämningsuppgifter. 231006 börjar nästa omgång av denna kurs och ni kan anmäla er till den senast 230927. Läs mer här. OBS kursen är inte gratis då svenska lärosäten inte får ge gratis uppdragsutbildning.

Vi säljer också en kortare variant på 10h studietimmar med eller utan träffar uppsatt för just din organisation med mig som lärare. Under 2023 och 2024 går flera omgångar av detta upplägg. Vill du veta mer så kontakta mig.

Här får ni en kort introduktion till innehållet.

Kursomgången juni 2023 fick följande omdömmen utav max 6.0 från deltagarna: Helhetsintrycket för kursen är 5.42 och om deltagarna skulle rekommendera kursen fick 5.58. Några urval av kommentarer gällande vad deltagarna tyckte var bra med kursen:

  • Att man kan göra momenten i egen takt, att få prata med andra om innehållet, att reflektera med regelbundenhet och tvingas skriva ned sina tankar utan att se andras svar, intressant att få höra olika röster om AI i olika filmer.
  • Bra med Parnes som har lång erfarenhet inom området, bra urval av information, filmer, tips på verktyg och liknande. Mycket givande och skapar intresse av att lära mer.
  • Entusiastisk kursledare.
  • Bra med inspelat material. Väldigt roligt, intressant och givande att får nätverka med lärare och utbildningsfolk inom olika sektorer.
  • Lärarens insatthet i området.
  • Ta del av andras tankar, reflektioner och erfarenheter. Komprimerad avgränsad i tid i det officiella genomförandet, men samtidigt “stretchad” genom några månader innan slutuppgift ska vara inlämnad samt åtkomst till material 1 år.
  • Lärarens insatthet i området.
  • Bra föreläsningar och bra texter. Trevligt bemötande och stort engagemang från läraren. Bra med kombination av Zoom-träffar och asynkrona delar i Canvas. Jag tycker slutuppgiften var jättebra, så att man fick tillämpa också och reflektera över vad som hände och hur det fungerade.

Varmt välkomna att delta i mina kurser!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.