Inspelad introduktion till ChatGPT och lärande

Spelade in en 22 min film om ChatGPT och lärande. I denna film presenterar jag en introduktion till vad AI, maskinlärande och ChatGPT är samt hur ChatGPT fungerar och är tränad. Vidare diskuterar jag hur denna tjänst kan nyttjas för lärande, både för elever och för lärare. Slutligen diskuterar jag begränsningar med tjänsten samt hur jämlikheten ökar i skolan med hjälp av verktyg som ChatGPT.

Själva presentation hittar ni här.

One thought on “Inspelad introduktion till ChatGPT och lärande”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.