Seminarium på LTU om ChatGPT 230130

Detta inlägg är främst riktat till mina kollegor på Luleå tekniska universitet. 230130 1300-1400 i rum E632 håller jag ett seminarium om hur vi kan använda ChatGPT för lärande och forskning. Eventet kommer också att sändas via Zoom. 1400-1500 finns det möjlighet att stanna kvar och diskutera anvädning av ChatGPT.

Länk till eventet på LTU:s webb.

Här är presentationen.

Här är en inspelning av föreläsningen. Talet är på engelska och bilderna på svenska.

Hur kan vi nyttja nya AI-verktyg som ChatGPT för lärande och forskning? Professor Peter Parnes demonstrerar och besvarar era frågor gällande hur ChatGPT kan nyttjas.

AI-motorn ChatGPT från OpenAI släpptes 221130 och fick väldigt snabbt många användare och mycket stor uppmärksamhet globalt. ChatGPT är en mycket kraftfull AI-hjärna som kan besvara våra frågor, hjälpa oss förstå olika saker som att komma igång med att skriva texter, ta fram argument i diskussioner, spela spel, skapa underlag till kursplaner, skapa datorprogram och makron till Excel och mycket mycket mer.

Initialt kretsade diskussionen på Internet mycket om hur den kan nyttjas av våra studenter för att fuska men Peter Parnes vill istället lyfta möjligheterna med ChatGPT och hur den kan användas för att stötta oss på LTU som lärare, forskare och administrativ personal. Samtidigt är det viktigt att beakta hur ChatGPT påverkar vår examination på LTU eftersom ChatGPT kan hjälpa studenterna att lösa deras uppgifter. 

Under denna träff kommer Peter att presentera sina tankar om ChatGPT och demonstrera hur du kan använda tjänsten praktiskt. Du får chansen att ställa frågor och diskutera tillsammans med andra närvarande. 

Peter Parnes har också skrivit flera artiklar om möjligheterna på sin blogg som du kan ta del av här

Varmt välkomna till E632 230130 1300-1400 och via Zoom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.