Gästblogginlägg 3: Stadsutveckling och Porsön

Dagens gästblogginlägg hos Norrbottens Affärer.

Jag är oftast väldigt stolt över min stad Luleå och jag gör mycket reklam för staden nationellt och internationellt vid varje tillfälle som ges. Jag brukar stolt titulera mig Luleåambassadör.

Det finns dock ett område där jag inte är så stolt och det är prioriteringen av utvecklingen av stadsdelar. Jag bor själv på Porsön sedan 1990 och detta område har inte renoverats i princip något alls sedan det byggdes främst på 1970-talet.

Vi har en uttalad plan i Luleå att staden ska växa (få har väl missat det) och ett sätt att växa är att få våra studenter på Luleå tekniska universitet att stanna kvar i staden. Den del av Luleå de ser dagligen är just Porsön. Ett bostadsområde och stadsdelscentrum som är väldigt eftersatt. Mycket betong, dålig belysning, vandalisering, kriminalitet och en miljö som av och till har ansetts otrygg av vissa. Porsön borde istället vara en förebild för den stad vi vill ha och ett ansikte utåt. Tänk er själva hur många föräldrar som kommer på besök och får en bild av Luleå genom det de ser på Porsön. Fråga er själva nu: Ger Porsön en bild av en stad som växer och frodas eller en bild av stad som har storstadsproblem? Vilken bild tar dessa föräldrar och studenter med sig när de lämnar Luleå?

Jag har i ganska många år försökt få stadens administration och politiker att prioritera Porsön. 2008 släppte Luleå Kommun en rapport och föreslagen plan för prioritering för när t.ex. Porsöns centrum skulle rustas. Porsön låg då tvåa efter Hertsön och enligt planen skulle Porsöns upprustning ske 2012-2014. På vägen skedde då en förändring där Luleå Kommunen istället skulle titta på hela områden och plötsligt så blev prioriteringen helt annorlunda och Porsön plockades bort helt från listan till förmån för t.ex. Råneå och Skärgården. Detta samtidigt som stora mängder pengar plöjts ner i att utveckla t.ex. Kronanområdet som ett skrytområde.

Nu börjar det dock äntligen hända något! Det som krävdes var tydligen inte att engagerade boende i området kommunicerade med politikerna och byråkraterna utan tyvärr istället så var det som satte fart på kommunen att skadegörelsen gick upp några steg med flera bränder och sönderslagna glasrutor.

Under de senaste veckorna har kommunen samlat olika officiella aktörer till en diskussion om vad som kan göras kortsiktigt. T.ex. snabbfixa den fysiska miljön i centrum, städning etc. Det talas också om att öppna den fritidsgård som stängdes för 4 år sedan men det som helt saknas är en dialog med de som bor på Porsön och har aktiverat sig i detta område. Kommunen säger att det kommer att ske “senare”, dock väldigt oklart när. Det kommunen också säger är att en långsiktig plan tyvärr kommer att dröja och kanske påbörjas först om ett år och jag oroar mig för att implementeringen kommer att dröja ytterligare ett antal år till att kanske påbörjas först 2019 eller ännu senare. Jag har nyligen skrivit ett medborgarförslag som jag hoppas ska snabba på processen och det ska upp till diskussion 21/11.

För att samla diskussionerna så har en grupp på Facebook, Porsöns Vänner skapats och ni är alla välkomna att delta i diskussionerna där.

Utveckling i staden är viktigt och jag ordar inte för att vi ska utveckla staden mindre men jag ordar för att vi ska utveckla HELA staden!

Jag försöker tillsammans med flera andra driva Porsöns utveckling och vill att stadsdelen ska vara ett vackert ansikte utåt, ett ansikte som lockar våra unga att stanna i staden och ett ansikte som ger våra tillfälliga besökare en fin bild av en fin stad!

peterparnesros

Jag med en ros jag fick en av granne som bott på Porsön i 40 år
som tack för att jag engagerar mig i Porsöns framtid. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.