Presentation: Behövs bibliotek? Eböcker – hot eller möjlighet

Idag ska jag hålla en föreläsning för biblioteksfolk gällande eböcker. Jag har valt titeln “Behövs bibliotek? Eböcker: ett hot eller en möjlighet?”.
Om inte presentationen syns nedan så kan ni titta på den här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.