Går det att fuska på ett quiz med ChatPDF?

Jag provade att använda tjänsten ChatPDF för att se om det gick att fuska på ett quiz i en kurs “Examinationer – principer och metoder” vid Luleå tekniska universitet.

Syftet med detta prov var att säkerställa att jag har grundläggande kunskaper om hur man hittar några centrala och grundläggande regler och bestämmelser angående examinationer inom svensk högre utbildning.

ChatPDF använder ChatGPT för att tolka och svara. Mycket snarlika namn.

Uppgiften var att läsa detta dokument om Rättssäker examination från UKÄ (5 A4) och sedan svara på 21 frågor om innehållet.

Jag laddade upp PDF:en och kunde sedan fråga exakt samma frågor med ja/nej-svar och valde sedan rätt svar i quiz-verktyget.

Hur många rätt fick jag? 21/21, dvs 100% rätt.

Slutsatsen är ja, det går utmärkt att fuska med ChatPDF. Kommer studenterna att använda detta för att fuska? Ja, definitivt. Det är för lätt att fuska helt enkelt.

Nedan kan ni se hela dialogen med AI:n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.