The Thelma Project

För ca 15 år sedan (2005) så skissade jag på hur videokonferensmjukvaran Marratech skulle kunna utvecklas från en monolitisk mjukvara där allt satt ihop i ett program till en mer dynamisk miljö där man plockade ihop komponenter till sitt egen videokonferensapplikation. Visionen var att alla som kunde redigera lite HTML skulle kunna bygga sitt eget gränssnitt (antingen direkt redigera HTML eller via något byggverktyg). Detta projekt kallade jag The Thelma Project och jag satte samman en webbplats för detta på http://staff.www.ltu.se/~peppar/proj/thelma/ i februari 2006.

Ca 1.5 år senare när jag jobbade på Google så pitchade jag denna idé för höga chefer på Google som tyckte detta lät mycket rätt och gav go-ahead för att jobba vidare med idéen. Detta utvecklades senare till WebRTC som blev ett öppet projekt med flera leverantörer 2011 (efter jag lämnat Google).

Idag används WebRTC i de flesta olika webbtjänster för videokonferens via Webben. Här hittar ni också ett kort dokument som beskriver idéen. http://staff.www.ltu.se/~peppar/proj/thelma/docs/thelma/thelma-latest.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.