Heldag om programmering i skolan 180205

Idag arrangerade jag för Luleå tekniska universitet och Agneta Hedenström för Luleå Kommun en gemensam inspirationsdag om programmering i skolan som en del av Norrbotten Media Week.

Fotograf: Jimmy Landström, Norrbottens Affärer

Här är programmet vi satte samman:
10.30 – 11.00 Peter Parnes, LTU, introduktion, Varför programmering i samhället idag.
11.00 – 11.30 Agneta Hedenström, Luleå kommun, Den reviderade läroplanen för grundskolan.
11.30 – 11.45 Timo Tossavainen, LTU, Matematik och programmering.
11.45 – 12.00 Peter Parnes, Agneta Hedenström, Reflektion och diskussion.
12.15 – 13.00 Peter Parnes, Dataspelsteknik för nya tillämpningar – lunchföreläsning.
13.00 – 13.30 Linnéa Utterström, Norrskenets friskola Kalix, Matematik med visuell programmering.
13.30 – 14.15 Fredrik Bengtsson, LTU, Introduktion till programmering.
14.15 – 14.30 Peter Parnes, Agneta Hedenström, Skapa matematiska mönster med hjälp av programmering. Praktiskt moment och ta med dator!
14.30 – 14.50 Fikapaus och sätta komma igång med datorer.
14.50 – 15.50 Fortsättning skapa matematiska mönster.
15.50 – 16.00 Peter Parnes, reflektioner och avslut.

Här hittar ni en intervju med rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och mig.

Här hittar ni mina och Agnetas presentationer.

Introduktion och Samhällets utveckling i digitaliserings spår, Peter Parnes.

Reviderad läroplan och nationella IT-strategier, Agneta Hedenström

Dataspelsteknik för nya tillämpningar, Peter Parnes

Hands on Python, Agneta Hedenström och Peter Parnes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.