Rapport från Länsstyrelsen: Underlag till Digitala agendan Norrbotten, IT i skolan

Jag och Agneta Hedenström har på uppdrag av Länsstyrelsen skrivit ett underlag om IT i skolan till den Digitala agendan för Norrbotten som kommer ut under hösten 2016. Syftet med den digitala agendan är att lyfta fram viktiga frågor och fastslå en handlingsplan kopplad till IT och Norrbotten.

Välkomna att läsa och lämna kommentarer.

underlag-digital-agenda-norrbotten-ParnesHedenstromFramsidaN
Rapporten: Underlag till Digitala agenda Norrbotten – IT i skolan

Rapportsida hos Länsstyrelsen (samma information som ovan)

2 thoughts on “Rapport från Länsstyrelsen: Underlag till Digitala agendan Norrbotten, IT i skolan”

  1. Lite blandade kommentarer –
    “Skolan behöver ändras så att en individanpassad och elevcentrerad undervisning blir möjlig och tillgänglig för alla, överallt.” – är det en liberal ståndpunkt, eller är det från något annat ställe? Danmark nämns senare… I det större perspektivet så pågår en diskussion åt andra hållet om likriktning, där jag tror skolan kommer att få ta den stora biten. “Svenska värderingar” etc. I bakhuvudet har jag att skolan förstatligades i samband med revolutionerna ute i Europa runt 1918 för att slippa få dessa här bland en okunnig befolkning som inte visste bättre. Vi ser troligen samma sak runt IS-rekryterare i förorterna just nu. Lämpligen svarar staten med bättre grundutbildning.

    Ta bort kraven på lärarlegitimation inom datorrelaterade ämnen. Istället för att lärare ska lära sig datorer så borde skolan ta in datorkunniga och lära de lära…

    Distansundervisning och state of the art där saknar jag lite. Har det floppat helt? Läkarutbildningarna på karolinska kör en del Moocs under deras praktik.

    Annars bra och intressant samt lagom lång rapport. En tom sida på slutet för mycket bara?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.