Så var det dags för nya presentationer. Imorgon 0800 föreläser jag först för ledningsgruppen inom Barn- och Ungdomsförvaltningen, Luleå Kommun om Skaepiedidh och sedan kl 1100 föreläser jag om jag entreprenörskap för SUHF Forum för bibliotekschefer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.