SETTDagarna 2015 – Luleåmodellen En modell för att öka lärarnas digitala kompetens – Peter Parnes och Agneta Hedenström

Här är mina och Agneta Hedenströms bilder för vårt föredrag imorgon på SETTDagarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.