Kommer mänskligheten att gå under pga AI?

Det finns en ganska stor risk att det kommer att gå åt pipsvängen pga AI:s nuvarande utveckling. Enligt vissa är sannolikheten ända upp till 20%.

Men om det samtidigt betyder att AI kan rädda en massa liv genom t.ex. medicinska framsteg, ska vi då stoppa den nuvarande utvecklingen av AI-system?

Historiskt har den mest intelligenta varelsen på jorden lett utveckling och varit högst upp i pyramiden men nu utvecklar vi en ny typ av intelligens som är på god väg att bli intelligentare än människan. Kommer det att leda till en utrotning av mänskligheten?

Ska vi vara rädda för AI:s utveckling eller ska vi kanske istället säga: – Det var skoj så länge det varade?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.