Breddad rekrytering till Datateknik genom #include och makerrörelsen

230428 ger jag en presentation på nationella Include-konferensen i Malmö om Agneta Hedenströms och mitt arbete med inkludering på både LTU och Luleå Makerspace för att få ett mer jämställt IT-område.

Här hittar ni presentationen och nedan hittar ni ett abstrakt för arbetet.

Breddad rekrytering till Datateknik och relaterade IT-utbildningar genom #include@LTU och långsiktig rekrytering genom Makerspacerörelsen för ökad jämställdhet

Peter Parnes och Agneta Hedenström 
Luleå tekniska universitet 
peter.parnes@ltu.se, agneta.hedenstrom@ltu.se 

2014 skapades #include på Luleå tekniska universitet på initiativ av Peter Parnes med målet att stötta de få kvinnor vi hade inom ingenjörsutbildningarna Datateknik och relaterade IT-utbildningar samt för att rekrytera från underrepresenterat kön för ökad jämställdhet [1]. Verksamheten är pågående och utvärderas och utvecklas kontinuerligt tillsammans med aktiva studenter. 

Inom #include arbetar studenter med att arrangera sociala och ämneskopplade aktiviteter med ekonomiskt och praktiskt stöd från LTU. De yngre studenterna får träffa äldre studenter och alumner och får en naturlig plats för att diskutera frågor kopplade till sina utbildningar. Verksamheten drivs också i samarbete med flera branschorganisationer för att skapa en närmare kontakt till yrkesverksamma kvinnor. 

Parallellt med #include-arbetet arbetar vi med långsiktig rekrytering genom att väcka och stötta unga tjejers intresse för teknik genom att Makerspace-rörelsens [2] olika aktiviteter samt arbeta med att skapa nya förebilder i vuxna, t.ex. genom initiativet MakeHer. Här har olika aktiviteter arrangerats tillsammans med bland annat den ideella organisationen Luleå Makerspace genom t.ex. workshoppar för att skapa dataspel [3]. 

Erfarenheter visar att det är viktigt med paketeringen för att väcka teknikintresse och fyra huvudprinciper har vuxit fram. 

1: Gå från idé till prototyp där deltagarna får lära sig förverkliga sina egna idéer [4]. 

2: Presentera vad de ska lära sig på ett attraktivt sätt genom att inte sälja in tekniken i sig utan snarare som ett verktyg för att lösa ett problem eller skapa något större. 

3: Kasta ut exempel som tydligt förknippas med pojkars intresse som motorer och maskiner och i stället lär ut samma sak med andra exempel som tilltalar både tjejer och killar. 

4: Börja tidigt, dvs., ålder 8–12. 

Utvärderingar visar att detta uppskattas av studenterna och deltagarna samt att i alla fall ett fåtal tjejer har valt att studera inom IT-området tack vare dessa aktiviteter för långsiktig rekrytering. 

Referenser

[1] Sylvia Walby, The European Union and Gender Equality: Emergent Varieties of Gender Regime, Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, Volume 11, Issue 1, Spring 2004, Pages 4–29, https://doi.org/10.1093/sp/jxh024

[2] P. Blikstein, Digital fabrication and ‘making’ in education: The democratization of invention, in: J. Walter-Herrmann, C. Büching (Eds.), FabLabs: Of Machines, Makers and Inventors, Bielefeld, 2013.

[3] Parnes, P., & Hedenström, A. (2021). Creating interest for STEM through Computer Game Making in an Informal Makerspace Learning Environment: Luleå Game Create. 7th International Conference – Designs for Learning, Online, May 25 – 26, 2021 : Remediation of Learning. Presented at the 7th International Conference Designs for Learning. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-83865 

[4] Tomko, M, Schwartz, A, Newstetter, W, Alemán, M, Nagel, R, & Linsey, J. “A Makerspace Is More Than Just a Room Full of Tools”: What Learning Looks Like for Female Students in Makerspaces.” Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Volume 7: 30th International Conference on Design Theory and Methodology. Quebec City, Quebec, Canada. August 26–29, 2018. V007T06A036. ASME. https://doi.org/10.1115/DETC2018-86276

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.