Microsoft Teams Premium med ChatGPT

Fler ChatGPT-nyheter. Microsoft släpper Teams Premium som har en koppling till ChatGPT. Teams-mötena ska bli mer intelligenta och personliga (deras ord, inte mina). De lyfter bland annat automatiska mötesanteckningar, rekommenderade uppgifter (tasks) och smart indelning i mötesdelar för att lättare komma ikapp (recap).

Det ska kosta ca 100:-/användare och månad och det är 30% rabatt till och med juni. De motiverar kostnaden med att organisationer idag betalar för 3:e-parts-verktyg som nu istället blir en del av Teams Premium.

Sedan är frågan om organisationer kan köpa detta per användare eller om man måste köpa det för alla på en gång. För LTU skulle kostanden bli ca 2.2 miljoner per år bara för de anställda (utan mängdrabatt).

Wow. Detta blev ju värsta reklaminslaget. Jag använder väldigt sällan Teams-möten men ser fram emot att få prova denna funktion. Vad jag använder istället? Zoom eftersom den har bättre ljud och bild.

Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.