Forum Jämställdhet

190131 deltar Luleå Makerspace i den öppna delen av Forum Jämställdhet. Agneta Hedenström och Peter Parnes kommer att berätta om vårt arbete för ökat teknikintresse genom skaparkultur. Gratis i Kulturens Hus 1445-1500.

http://forumjamstalldhet.se/oppnaprogrammet/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.