Medborgarförslag i kommunfullmäktige i Luleå

Idag togs mitt medborgarförslag om att Luleå Kommun ska ta fram en utvecklingsplan för Porsön upp i kommunfullmäktige. Beslutet blev att förslaget tas vidare och ska beredas i kommunstyrelsen och sedan tas upp för beslut i kommunfullmäktige igen. Formell ansvarig för ärendet är Yvonne Stålnacke.

Ett litet steg framåt.

Vidare, imorgon bitti ska den interna gruppen på LK diskutera frågan om en aktivitetsplats på Porsön ska komma till stånd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.