Digitalisering i skolan och Från idé till prototyp – Lapplands Gymnasium 20160817

Dags att åka på road-trip till Malmberget och prata för alla gymnasielärare på Lapplands Gymnasium tillsammans med Agneta Hedenström.

Förmiddagen om IKT och digitalisering i skolan.

och eftermiddagen om Skaparkultur för Från ide till prototyp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.