Föreläsning: Nordsken 2016 i Skellefteå 160506 – INSTÄLLD!

Tyvärr INSTÄLLD!!! 

Fredag 160506 hittar ni mig och Agneta på Nordsken 2016 i Skellefteå. Vi föreläser under titeln FRÅN IDÉ TILL PROTOTYP – SKAPARKULTUR FÖR FRAMTIDENS SKAPANDE I SKOLAN tillsammans med Tovah Parnes.

Professor Peter Parnes och Rektor Agneta Hedenström från Luleå tekniska universitet och Luleå Makerspace ger en föreläsning om Skaparkultur/MakerCulture. De kommer att ge massor med exempel på olika projekt de och andra makers har skapat samt de olika projekt de driver för att väcka unga och vuxnas intresse för teknik. De kommer också att prata om genusperspektivet med hur vi kan få fler unga tjejer intresserade av teknik och specifikt IT. Med dem är också 15-åriga Tovah som visar flera av sina skapelser inklusive det levande fjärildiademet och den lysande kjolen. Slutligen kommer även föreläsningen att koppla skaparkultur till nyttjandet av digitala verktyg i grund- och gymnasieskolan. Peter har också arbetat som expert åt Skolverket med att skriva om läroplanerna ur ett IT-fokus.

Mer info. 

VäggLMS_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.