ssh2

Detta är en problem&solution för mig själv. Hur fixar man automatlogin från f-secure ssh till en openssh2 server.
1: Skapa ett bibliotek lokalt: C:\Documents and Settings\peppar\Application Data\F-Secure SSH\userkeys
2: Skapa nyckel med ssh-keygen2
3: Kopiera över innehållet i nyckel.pub till ~/.ssh/authorized_keys på servern.
Tuta och kör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.