25 okt

Ungas syn på Luleå

Nyligen presenterades en rapport om ungas syn på bo och leva i Luleå. Hela rapporten är presenterad i presentationsform med många intressanta grafer. De två punkter som sticker ut är tillgång till bostäder och tillgång till intressanta jobb. Dvs., sticker ut som viktiga men att de 601 tillfrågade inte håller med om att det finns i Luleå. Bostadsfrågan har drivits politiskt i Luleå i flera år (men med tyvärr ganska dåligt resultat gällande billigare bostäder) men arbetsfrågan borde få större fokus. Hur kan vi stimulera fram nya företag som kan växa i Luleå?

På IT-sidan har vi idag fått hit flera aktörer men bland de större så är det de statliga IT-avdelningarna och de anses sällan vara så ”spännande”. Det roliga är att vi har ett par IT-produktföretag som växer men samtidigt tråkigt att de har svårt att anställa. Detta hör ihop med bostadssituationen och ett företag meddelar att de tappat personal för de har inte har hittat en vettig bostadssituation.

En annan sak som kan lyftas fram är att tillgång shopping inte är så viktigt för att få unga att leva i Luleå. Jag nämner detta eftersom just shopping och affärer i centrum lyfts fram många gånger för att få unga och studenter att komma till centrum. Undersökningen visar dock att enbart ca 20% anser att detta är en viktig fråga (den minst viktiga i undersökningen). Detta är väl en effekt av att allt fler handlar på nätet.

Mycket intressant läsning och denna undersökning borde få ett stort inflytande i Luleås strategiarbete.

Här är rapporten

17 sep

Ett Norrbotten i utveckling – Hur jobbar vi tillsammans för hållbar tillväxt och attraktionskraft? – 181005

181005 kan ni komma och lyssna på mitt och Agneta Hedenströms arbete med Makers of Norrbotten för ökad jämställdhet och integration med hjälp av skaparkultur. Vi kommer att visa en helt ny film om making med Luleå Makerspace, Piteå Makerspace och Övertorneå Makerspace. 

Mer info och anmälan senast 180921.  

Program i PDF. 

17 sep

Avtal på skoldatorer – en avgiftsfri skola?

Dagens samhällsinformation. Skolinspektionen har beslutat att skolan inte får kräva att elever eller föräldrar är ersättningsskyldiga i samband med lån av utrustning i skolan t.ex. dator, lärplattor etc. eftersom alla verktyg som krävs för att delta i undervisningen ska vara gratis. Går en dator sönder så är det skolan som ska ta ansvaret för reparation och ersättning. Om skolan anser att eleven har varit oaktsam så blir det istället ett civilrättsligt fall (Tingsrätt etc.). Det är flera beslut hos Skolinspektionen som ligger till bakgrund för detta (samt skollagen så klart om en avgiftsfri skola) men det senaste beslutet är från 20180831 (Dnr 41-2018:668) där Västervik Kommun åläggs i praktiken att ta bort kravet på avtal för att få tillgång till dator. Detta måste implementeras senast 181001. Skolverket har vidare gått ut med att detta gäller alla skolformer i landet.

Om du som förälder får ett sådant avtal i din hand nu under hösten så ska du helt enkelt inte skriva på det.

Från beslut 2018-668: ”Skolinspektionen förelägger Västerviks kommun att senast den 1 oktober 2018 tillse att alla elever vid Västerviks gymnasium har lika tillgång till utbildning oberoende av geografisk hemvist och sociala eller ekonomiska förhållanden samt att eleverna utan kostnad har tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. I detta ingår att eleverna ska ha tillgång till en dator i den utsträckning utbildningens upplägg förutsätter, utan att tillgången villkoras av att vårdnadshavare eller elev skriver under i ärendet aktuellt avtal.”