20 Okt

Inslag på radion om vår forskning runt gamification.

Idag har SR kört ett inslag om vår Gamification-satsning på LTU bland annat finansierad av Luleå Kommun. Inslaget har gått under dagen i P1 Ekot, P3 Nyheter och P4 Norrbotten. Jag leder detta arbete operativt tillsammans Josef Hallberg. I inslaget besöker de Måttsundsskolan och det digitsliseringsarbete som leds av Agneta Hedenström.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6544499

14 Okt

Regeringen och Digitalisering i skolan

Skickade just detta brev till våra ministrar Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson gällande digitalisering i skolan.

Till Gustav Fridolin via registrator

Till Helene Hellmark Knutsson via registrator

I princip all post och e-post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt begära att få ta del av innehållet.

I U2015/04666/S 20150924 fick Skolverket i uppdrag att ta fram IT-strategier för grund- och gymnasieskolan men tillhörande utbildningsformer. 160404 lämnade Skolverket sin första redovisning av detta uppdrag (http://www.skolverket.se/publikationer?id=3621) i form av två nationella IT-strategier. 20160615 lämnades del två av redovisningen med bland annat förslag på reviderade läroplaner för att inkludera digitalisering i skolan. (http://www.skolverket.se/publikationer?id=3668).

Jag som professor vid Luleå tekniska universitet har varit delaktig i detta arbete sedan november 2015 och känner att införandet av utbildning runt digitalisering i skolan är mycket angeläget. Sverige ligger väldigt långt efter på detta område och det är angeläget att en digitalisering införs i skolan omgående. Både hur den digitala tekniken kan användas i undervisningen samt vad eleverna ska lära sig inkluderande hur datorer kan nyttjas för problemlösning samt vad det innebär att leva och verka i ett samhälle där den digitala tekniken kommer in i allt vi gör.

Sedan dessa svar lämnats till er från Skolverket så har det varit väldigt tyst från er, Utbildningsdepartementet och regeringen gällande denna viktiga del av skolans utveckling. 

Jag skulle nu vilja veta vad om händer gällande införandet av de föreslagna IT-strategierna samt de reviderade läroplanerna. När kommer vi att få se en förändring av vad våra framtida vuxna medborgare ska lära sig i skolan?

Med vänliga hälsningar,
Peter Parnes
Professor Distribuerade datorsystem
Luleå tekniska universitet
peter.parnes@ltu.se
070-2392995