15 Jun

IT-strategi för skolan i Norrbotten

Jag och Agneta Hedenström har ett nytt spännande uppdrag. Vi ska arbeta fram ett förslag för en ny IT-strategi för skolan i hela Norrbotten. Detta blir en del av den övergripande IT-strategin för Norrbotten som täcker alla industrier och delar av samhället.

Steg 1 är en sammanfattning av nuläget i förhållande till vad som sker i Sverige och resten av världen samt ta fram konkreta förslag på åtgärder. Steg 2 är att förankra och arbeta fram en konkret handlingsplan. Detta arbete pågår under resten av 2016.

Uppdragsgivare är Länsstyrelsen.

Skoj!! 

26 Apr

Föreläsning: Nordsken 2016 i Skellefteå 160506 – INSTÄLLD!

Tyvärr INSTÄLLD!!! 

Fredag 160506 hittar ni mig och Agneta på Nordsken 2016 i Skellefteå. Vi föreläser under titeln FRÅN IDÉ TILL PROTOTYP – SKAPARKULTUR FÖR FRAMTIDENS SKAPANDE I SKOLAN tillsammans med Tovah Parnes.

Professor Peter Parnes och Rektor Agneta Hedenström från Luleå tekniska universitet och Luleå Makerspace ger en föreläsning om Skaparkultur/MakerCulture. De kommer att ge massor med exempel på olika projekt de och andra makers har skapat samt de olika projekt de driver för att väcka unga och vuxnas intresse för teknik. De kommer också att prata om genusperspektivet med hur vi kan få fler unga tjejer intresserade av teknik och specifikt IT. Med dem är också 15-åriga Tovah som visar flera av sina skapelser inklusive det levande fjärildiademet och den lysande kjolen. Slutligen kommer även föreläsningen att koppla skaparkultur till nyttjandet av digitala verktyg i grund- och gymnasieskolan. Peter har också arbetat som expert åt Skolverket med att skriva om läroplanerna ur ett IT-fokus.

Mer info. 

VäggLMS_1