20 Jul

Rapport från Länsstyrelsen: Underlag till Digitala agendan Norrbotten, IT i skolan

Uppdatering: Det blev ett missförstånd gällande bilden på framsidan. Vi trodde vi hade rättigheterna att använda den men så är inte fallet tydligen. Missförstånd med fotografen och reklambyrån som tog fram bilden. Vi måste göra en ny rapport och återkommer när den är klar. Därför är nu rapporten bortplockad. 

Jag och Agneta Hedenström har på uppdrag av Länsstyrelsen skrivit ett underlag till den Digitala agendan för Norrbotten om IT i skolan. Den är nu publicerad som en officiell rapport från Länsstyrelsen. Välkomna att läsa och lämna kommentarer.

Rapporten: Underlag till Digitala agenda Norrbotten – IT i skolan

15 Jun

IT-strategi för skolan i Norrbotten

Jag och Agneta Hedenström har ett nytt spännande uppdrag. Vi ska arbeta fram ett förslag för en ny IT-strategi för skolan i hela Norrbotten. Detta blir en del av den övergripande IT-strategin för Norrbotten som täcker alla industrier och delar av samhället.

Steg 1 är en sammanfattning av nuläget i förhållande till vad som sker i Sverige och resten av världen samt ta fram konkreta förslag på åtgärder. Steg 2 är att förankra och arbeta fram en konkret handlingsplan. Detta arbete pågår under resten av 2016.

Uppdragsgivare är Länsstyrelsen.

Skoj!!