Food: augusti 2004 Archives

Från och med igår (lördag) äter jag inget socker om jag inte måste. Dvs, inga kakor, godis etc utan bara socker som finns i mat (inklusive fruktsocker). Anledningen är jag mår så dåligt av slutet av sockerkicken man får och jag blir på så dåligt humör. Om jag äter riktigt mycket godis på en gång blir jag faktiskt lite yr och synen blir dimmig. Undrar om det är bara jag eller om fler har det så. Självklart hade jag inte det för 10 år sedan utan det kommer med åldern. Ha, visst låter man som en gammal grinig gubbe nu? ;)

| | Comments (3) | TrackBacks (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is a archive of entries in the Food category from augusti 2004.

Food: juli 2004 is the previous archive.

Food: januari 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.