Recently in Politik Category

Tänk er följande scenario:

1: Det globala företaget (F) i USA (kallat F-US) öppnar ett dotterbolag i Irland (F-IE) och ett i Sverige (F-SE).

2: F-SE gör en massa marknadsföring och säljaktiviteter i Sverige.

3: Kunden i Sverige gör sedan affärer med F-IE (i tron att det är med F-SE)

4: F-SE betalar ingen företagsskatt för affären utan den betalas i Irland av F-IE men till en mycket läggre skattesats eftersom företagsskatten i princip är icke existerande i Irland för att just locka till sig nya internationella företag.

5: En extra vinst på hundratals miljoner för F-IE och därmed F-US!

Här kan man ta en paus och refkletera över att våra lagar faktiskt tillåter detta så lagligt så gör inte företagen något fel är det moraliskt rätt?

Historien fortsätter:

6: Irland får nu problem eftersom de har så låga skatter och kan inte lösa ut sina bankrupta banker och söker nu stöd från EU och bland annat Sverige säger att våra skattepengar ska betala för kalaset. Dvs. , skattepengar som aldrig betalats in utan hamnat i USA i moderbolagets kassa.

Vad tycker ni om detta scenario?

Ps. Om jag missat någon detalj så säg till så uppdaterar jag direkt!

| | Comments (0)
 

Idag var det scouternas årliga natt och dag evenemang. Det var natt för de äldre och bara dag för de yngre. Det var en totalt 50 scouter där men otroligt dåligt uppslutning från Tovahs scoutkår, bar 3 kom varav 2 kom en bra stund efter utsatt starttid. I alla fall var de för få att ha egna lag så de fick slå ihop sig med Sunderbylagen. Tävlingen var att de skulle lösa 5 huvuduppgifter plus 17 bonusuppgifter. Huvuduppgifterna var av karaktären sjukvård, knopar, orientering med mera. Scouterna sprang i alla fall omkring och hade mycket roligt även om det blev kaos emellanåt! I miniorklassen (som Tovah tillhör) så kom Tovahs blandade lag två och här är en bild på laget.


090510 - 2.jpg

Det var en mycket trevlig dag och när vi kom hem så städade vi lite ute (grovsopshämtningen imorgon) och sedan grillade vi lite i trädgården.

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
OBS DETTA ÄR MINA PRIVATA ÅSIKTER OCH HAR INGET MED MINA ARBETSGIVARE ATT GÖRA!!!! OBS Sitter här på en lördag och funderar på FRA lagen... funderar kanske var ett starkt ord, jag råkade för en stund sedan komma över ett inlägg om att det var protest mot FRA-lagen i Malmö. Vem bryr sig? Skillnaden just nu är ju bara att det försöker göra lagligt vad de redan gjort i många år. Försvarets Radio Anstalt och Sverige har i många år samarbetat med USA gällande signalspaning och bara det kan fundera på om det förenligt med en neutral nation. Fast å andra sidan så var det länge sedan Sverige var neutralt,eller hur? Mer om det nedan... Redan 1957 var Sverige första land i västvärlden som upptäckte Sputnik 1 och vad är det första FRA gör då, jo talar o det för USA! Men det är ju inte så konstigt eftersom vi lever i en marknadsekonomi och information är en vara som går att sälja. Vi säljer den till USA och får något annat i retur. Vad är väl den egentliga intressanta frågan? Hur var det nu med neutraliteten då? Sverige har i flera olika situationer varit duktiga att vända kappan efter vinden men det som gör mig mest upprörd är allt samarbete med Tyskarna under andra världskriget då Sverige bland annat stoppade alla judar att få resa in i Sverige, dvs vi följde Tyskarnas direktiv att stoppa alla med ett "J" stämplat i sitt pass. Visste ni förresten att poliser i Luleå fick medaljer av Tyskarna för att de var så snälla och hjälpte Tyskland under kriget? Tillbaka till FRA då.... tror ni kryptering spelar någon roll? Tror ni FRA samarbetar med NSA eller liknande organisation i USA? Tror ni att FRA samlar in signar som de tror innehåller "konstig" information, skickar över de till NSA&co och får tillbaka det antingen det dekrypterat eller med indikatorer på om det innehöll "konstigheter" eller inte? Det som vore riktigt intressant vore att få reda på vilka dekrypteringsresurser de har i form av hårdvara och algoritmer. Jag har lite teorier om NSA och dess resurser också men det får vi ta i morgon för nu måste jag iväg! Skall förbi jobbet och hämta lite "Blinky Pins" så jag göra extra reklam för Google på kalaset idag.
| | Comments (1) | TrackBacks (0)
 

november 2010: Monthly Archives

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is a archive of recent entries in the Politik category.

Photo is the previous category.

Problems&Solutions is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.