mars 2013 Archives

Idag blev jag tvungen att kyckling till lunch i en ceasarsallad. Första gången jag äter kyckling på 16 månader (minst). Undrar om jag kommer att må dåligt? 
| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
I tisdags, 20130319 höll jag en presentation på en LTU Alumn träff i Luleå. Mycket uppskattat och här hittar ni mina bilder som jag använde. 


Här är en bild av mig när jag pratar: 

peterparnesLTUAlumn20130319.jpg| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
InternetInAMinuteIntel.jpg

| | Comments (0) | TrackBacks (1)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is an archive of entries from mars 2013 listed from newest to oldest.

januari 2013 is the previous archive.

juni 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.