oktober 2014 Archives

Idag höll jag en presentation för lärarutbildning vid LTU (inte eleverna utan för deras lärare och ledare etc) och här är lite bilder som jag visade. Det var ca 30-40 personer där och vi hade en mycket fruktsam diskussion. 


| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
I början av månaden fick jag en trevlig nyhet från Vinnova, nämligen att LTU fick 1.7M för att jobba med datalogiskt tänkande och skaparkultur i skolan! Projektet ska lämna in lite underlag till Vinnova och sedan drar vi igång i full fart! 

Idag släppte LTU en pressrelease om detta.

IT i skolan är ett område som jobbat med ett drygt år nu och hoppas kunna utveckla ytterligare! 

PeterParnes.jpg| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is an archive of entries from oktober 2014 listed from newest to oldest.

april 2014 is the previous archive.

november 2014 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.