november 2011 Archives

Har just avslutat en sen slappkväll i soffan. The Road to Perdition blev. Otroligt bra film! Tom Hanks är perfekt som alltid…..

Imorgon kommer en fantastik gäst och jag bakade en Key Lime Pie till efterrätt men vad ska man fixa till huvudrätt? En grillad kyckling kanske? Eller lammstek? Hmmmmm. Vi är ju bara två så det får nog bli kycklingen. Eller kanske lite lammkotletter?

| | Comments (0)
 

@Art Hotel Einhoven

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is an archive of entries from november 2011 listed from newest to oldest.

oktober 2011 is the previous archive.

december 2011 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.