september 2013 Archives

Så var min 3D-utställning ihopplockad för denna gång. Nästa utställning blir på InternetBay partnering event 17/10 då jag även håller föredrag om Maker Culture. 

Kommande publika föredrag: 
27/9 ForskarFredag * 2, Teknikens Hus, Luleå. "Hacka för en bättre värld."
17/10 InternetBay partnering event, Kulturens Hus, Luleå. "Maker Culture"
23/10 SUNET Emötardagar, KTH, Stockholm. "Framtidens emöten." 
20/11 SRT öppet seminarium, LTU, Luleå, "Maker Culture" mer tekniskt. 

Behöver ni en talare kanske?
| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is an archive of entries from september 2013 listed from newest to oldest.

augusti 2013 is the previous archive.

april 2014 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.