Recently in LTU Category

Semester säger ni? Ja, det har jag också men..... först klarade jag av en timme intervju till en artikel i Skolvärlden (kommer i slutet av augusti) och strax en föreläsning för sommarjobbande gymnasiestudenter på LTU. 

Bilder som alltid: 
| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
Måndag 20150615 är det dags för MakerDay Luleå och här är min introduktion till dagen. | | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
Idag är det en artikel i Dagens Samhälle om Agneta Hedenströms och mitt arbete med digitalisering i skolan. Denna gång om arbete i F-6. 

DagensSamhalle20150611.jpg

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
Imorgon håller jag en 5 minuter presentation på LTU:s pedagogiska utvecklingskonferens och här är mina bilder: 


| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
Tack för en mycket bra VINNOVA-konferens i Luleå om digitalisering i skolan! Intensivt och bra och ett otroligt engagemang från alla närvarande! Tyvärr ställde Norwegian till det igen så vi tappade några andra dagen men de som kvar fick en otroligt spännande dag med mycket sol och vi hann även med ett studiebesök hos Teknikens Hus! Tack för att vi fick ta hand om er alla i Luleå! 

vinnovaLuleå20150605.jpg

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
Idag har vi besök av alla körande Vinnova-finansierade Digitalisering i skolan utvecklingsprojekt. Jag ska hålla en kort intro till vårt projekt Skaepiedidh och här är mina bilder. 


| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 

Dags för en presentation igen. Denna gång för delar om Genus-ämnet som vill veta mer om mitt #include-arbete: 


Vill även flagga för denna rapport jag satte samman som en sammanfattning för några dagar sedan om #include.
| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
En bra artikel om mitt arbete med #include-projektet där vi förra veckan samlade 17 tjejer från hela landet för rekrytering till Datateknik och Teknisk fysik och Elektroteknik. 

Visst ser de engagerade ut på bilderna i artikeln?! Här är en: 

includedag2.jpg

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
Satte samman ett längre dokument om mina tankar runt digitaliseringen i skolan just nu. Hoppas ni tycker det är intressant! 

IKT, digitalisering och datalogiskt tänkande i skolan - reflektioner och tankar om var vi är nu och vart vi är på väg.

Abstrakt 
Vårt samhälle är väldigt centrerat runt datorer och idag skulle mycket av vår infrastruktur helt stanna utan dessa datorer. Samtidigt är det en stor klyfta mellan vilka som förstår hur dessa datorer fungerar och bör programmeras och de som inte gör det. Det är redan idag en brist på programmerare och till 2020 kommer det att saknas flera miljoner programmera över hela världen. Skolan skall bedrivas så det speglar samhället och här har dagens svenska skola hamnat efter andra länder inom detta område. Generellt är det en låg grad av digitalisering i skolan och de datorer som används blir tyvärr ofta enbart webbinterface och/eller avancerade skrivmaskiner. Istället bör användningen ses över för hur så kallat datalogiskt tänkande kan komma in i alla ämnen i skolan. Vidare är det en mycket sned balans i IT-branschen mellan kvinnor och män och för att få användbara produkter i framtiden så behövs det fler kvinnor som är aktiva. I detta dokument presenterar vi våra reflektioner och tankar om datalogiskt tänkande i Sverige samt ger ett antal förslag på aktiviteter för hur digitaliseringsprocessen kan stärkas ytterligare. Syftet är sammanfatta läget samt inspirera att jobba vidare med detta viktiga område. 


| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 
Det här året ska jag jobba med attrahera tjejer till våra Datatekniska utbildningar på LTU. Bakgrunden är att vi hade 2% kvinnliga sökande till Datateknik på LTU 2014. 

Sammanfattningsvis så handlar det om dels locka hit tjejer och dels att behålla kvinnorna samt göra det på två nivåer: ålder 17+ och 7-16. 

Här hittar ni en presentation av mina tankar och förslag som jag presenterade för tekniska fakultetsnämnden utbildningsutskott denna vecka. Förslaget emottogs mycket positivt vilket betyder ännu mer resurser till detta viktiga område. Min institution, System- och rymdteknik, SRT satsar redan strategiskt 100K detta och fakultetsnämndens bidrag blir ett ytterligare tillskott. 

Nästa steg är att formalisera planen och anställa någon, några studenter som vill jobba med kontakten med de övriga studenterna. 


| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 

juni 2015: Monthly Archives

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is a archive of recent entries in the LTU category.

Haiku is the previous category.

Misc is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.