juli 2012 Archives

Tänk om man plötsligt hittade en webbsida som visade en massa meningslösa lösryckta meningar om vad olika personer gör, tex bakar, äter etc. Vänta, det låter ju som Facebook. 

Ahh, men tänk om sidan visade uppdateringar 15 år fram i tiden och du kunde påverka din framtid och få återkoppling direkt? Kom ihåg att minsta ändring kan få en massa effekter både för dig och andra. 

Vad skulle du göra? Skulle du kolla? Skulle du påverka framtiden?

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is an archive of entries from juli 2012 listed from newest to oldest.

juni 2012 is the previous archive.

september 2012 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.