Travel: maj 2008 Archives

Så är man i Stockholm igen. Satt och jobbade på Googlekontoret under eftermiddagen och på kvällen såg jag Indiana Jones 4 som mutfilm (det var tidningen Tech World som bjöd). Hyfsad bra film.

Till lunch blev det sushi på SushiKing och till middag blev det, ja gissa..... jo sushi på Roppongi! MUMS!


IMG_0042.JPG

Imorgon skall jag sitta på VINNOVA hela dagen och bestämma vem som skall få forskningspengar!


| | Comments (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is a archive of entries in the Travel category from maj 2008.

Travel: mars 2008 is the previous archive.

Travel: juni 2008 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.