Travel: februari 2006 Archives

Sitter och tittar på bilderna från ALMI resan till asien 1999. Det var en skoj resa. Vi var en IT_delegation från Norrbotten som var i SIngapore och Malaysia i 2 veckor. Mycet givande och mycket skoj! Idag hade jag nog inte åkt på en sådan resa om jag spontant blivit tillfrågad. Blää hade jag tönkt, jobba i två veckor med en massa gubbar (och en kvinna) men när jag tittar på dessa bilder så kommer jag ihåg hur skoj resan var. Hmmmm

God natt!

[Listening to: Forever Young - Rod Stewart - If We Fall In Love Tonight (4:52)]

| | Comments (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is a archive of entries in the Travel category from februari 2006.

Travel: december 2005 is the previous archive.

Travel: januari 2007 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.