GemenskapsJul

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Ursäkta att jag tjatar men jag måste bara säga igen att det var en helt otrolig jul tack vara vårt arbete med GemenskapsJul idag. Vilken känsla nu när jag smält det hela. Fantastiskt!!! Vilka fantastiska människor, både bland de som arrangerade och bland våra gäster. Helt otroligt härligt. Att få vara med dessa människor som inte har någon annanstans att ta vägen. Få dela deras glädje och se dem skratta och ha skoj. Höra dem sjunga och spela instrument. 

Tänker även lite speciellt på de 4 cooooola grabbarna som hängde med täckjackorna på men aldrig gick därifrån utan stannade. Grabbarna som först bara skulle ha en kaffe och fråga lite försynt vad det kostade. 

Eller den överförfriskade mannen som verkade såååå glad och tackade oss så många gånger innan han gick hem. 

Och alla som plockade ihop matlådor så att de skulle kunna få mer julmat. Hade lite av en känsla av att vissa av dem inte åt så speciellt bra mat annars hemma. 

Tack för att jag fick vara med idag!!!! 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: GemenskapsJul.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2064

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 25, 2011 1:43 FM.

Lång arbetsdag was the previous entry in this blog.

Hur ser en professor ut? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.