Lång arbetsdag

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Tar mig en lugn promenad hem efter 10h hårt arbete på fötterna. Hårt men härligt. Jag hittade direkt min plats i köket där jag tog kommando och maten blev klar ganska precis 1400 när det började. Synd bara att vi fick kasta så mycket och ännu mer kommer att kastas imorgon när det städas tyvärr. En härlig jul även om det känns konstigt att gå hemåt mot ett tomt hus. 

God jul på er allesammans. Ta hand om era nära och kära. 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Lång arbetsdag.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2063

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 24, 2011 6:54 EM.

A Christmas Wedding was the previous entry in this blog.

GemenskapsJul is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.