Är jag Nalle Puh?

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Man blir väldigt apatisk av att inte göra något.... känner mig precis lagom go och mjuk. Precis som Nalle Puh, dvs en go rund liten björn i sina bästa år som inte orkar tänka på långa ord och bara vill ha något sött. 

Masade upp mig ur sängen efter flera timmar med en bok (Cory Doctorow just nu), lite chat, lite FB och en ganska stor dos filosofiska tankar och funderar på vad denna dag ska ge. Kanske en mangoldsoppa skulle fint? kanske dags att slå in lite julklappar? En promenad i skogen kanske? Eller bara inte göra något vettigt alls (yeah right som om du skulle lyckas med att inte göra något alls ;)). 

God fortsättning på er allesammans! 

/En rund björn som väntar på något gott

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Är jag Nalle Puh?.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2066

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 26, 2011 11:25 FM.

Hur ser en professor ut? was the previous entry in this blog.

Recept: Peters mangold och potatissoppa is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.